Quarterly scientific journal

Search

Advanced searchMore

Time range

Found 2 results for your search.

Rostrum of Asclepius Vol 2, No. 3 (2003): July - September 2003

Quality of life after coronary artery by-pass grafting. Comparative study.

Anastasios Merkouris , Dimitrios Pistolas , Vasilia Papagiannaki , E. Diakomopoulou , Michalis Argyriou , Ekaterini Ouzounidou , Efstratios Apostolakis

Rostrum of Asclepius Vol 13, No. 2 (2014): April - June 2014

Evaluation of patient’s satisfaction that underwent cardiac surgery

Aikaterini Sotiropoulou , Antonia Kalogianni , Leonidas Vastardis , Vasilia Papagiannaki , Olga Kadda , Christina Marvaki

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.