Νέα

Νέο τεύχος
Τόμος 13ος, Τεύχος 3ο, Διαθέσιμο από 1/7/2014.

1/7/2014
H στήλη: Επιλογές Αναγνωστών, ανανεώθηκε με νέα άρθρα για το τρίμηνο Απρίλιος - Ιούνιος.

12/12/2013
Το περιοδικό προστέθηκε επίσημα στον κατάλογο των περιοδικών ανοικτής πρόσβασης του συστήματος SHERPA/RoMEO, του Πανεπιστημίου του Nottigham.

29/10/2013
Προστέθηκε νέα στήλη με τις πολιτικές του περιοδικού, αναφορικά με την ανοικτή πρόσβαση, την αυτο-αρχειοθέτηση και τα πνευματικά δικαιώματα.

Νέος σειριακός αριθμός ISSN.
Το περιοδικό κατοχύρωσε νέο διεθνή σειριακό αριθμό -ISSN-, για την ηλεκτρονική μορφή του περιοδικού, καθώς ο προηγούμενος αφορούσε την εκτυπωμένη μορφή, που πλέον δεν υφίσταται.

Νέες υπηρεσίες εξαγωγής βιβλιογραφικών δεδομένων από την DOAJ.
Οι αναγνώστες του Βήματος του Ασκληπιού μπορούν πλέον να εξάγουν εύκολα την αναφορά μίας δημοσίευσης μέσω της DOAJ. Τα δεδομένα εξάγονται για τα εξής λογισμικά: Endnote, Reference Manager, BibTEX. Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι επιτυγχάνεται συνεργασία και με άλλα σημαντικά λογισμικά όπως Mendeley και Refworks. (Σύνδεσμος)

Επικοινωνία

Αν θέλετε να αναφέρετε κάποιο πρόβλημα σχετικά με την ιστοσελίδα, τα τεύχη ή τα άρθρα, στείλτε mail πατώντας στο φάκελο:

 Καλώς ήρθατε στο "Βήμα του Ασκληπιού", το τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό για νοσηλευτές και  άλλους επαγγελματίες υγείας. Το περιοδικό εκδίδεται από το τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας και  λειτουργεί μέσω συστήματος κριτών (Peer Review). Όλα τα άρθρα είναι σε pdf μορφή. Για να ανοίξουν  χρειάζεστε την εφαρμογή Adobe © Reader.

 Η ιστοσελίδα υποστηρίζει ανάλυση οθόνης 1024x768 pixels και άνω.

 

      CINAHL+ Full Text Academic search - complete DOAJ HEAL link

      SHERPA/RoMEO TEI of Athens

Ανασκοπήσεις
an image

1. Η επιρροή της ψυχοσωματικής κατάστασης της εγκύου στην ψυχολογία του εμβρύου.

 

2. Εκτίμηση των μεταβολών της Ενδοκράνιας Πίεσης (ΕΠ) μετά την εφαρμογή θεραπευτικών μέτρων για την Ενδοκράνια Υπέρταση (ΕΥ).

Ειδικά Άρθρα
an image

1. Μεταμοσχεύσεις και «εικαζόμενη συναίνεση»: οι νόμοι 2737/1999 και 3984/2011, η διεθνής εμπειρία και η ματιά προς το μέλλον.

 

2. Ο Ρόλος του Νοσηλευτή στην Εκπαίδευση και Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών με Νεφρική Ανεπάρκεια.

Έρευνα
an image

1. Μυοσκελετικές διαταραχές στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Η συνεισφορά της φαινομενολογίας στη διερεύνηση της λήψης κλινικών αποφάσεων στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Αν και ένα πλήθος μελετών αναδεικνύει τις θετικές συνέπειες που επιφέρουν οι νοσηλευτές/ριες στις ζωές και εμπειρίες των ασθενών τους στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ο βαθμός συμμετοχής του νοσηλευτικού προσωπικού στη λήψη κλινικών αποφάσεων έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς πραγμάτευσης και διερεύνησης.1-3 Κοινός παρονομαστής στα ευρήματα των προαναφερθεισών μελετών είναι ότι η «τέχνη» και «επιστημονικότητα» της νοσηλευτικής συνεχίζει να είναι «αόρατη» και μη αναγνωρίσιμη από τις άλλες επιστήμες υγείας και την κοινωνία, με σοβαρές επιπτώσεις στον τρόπο που αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν οι νοσηλευτές/ριες ΜΕΘ την επαγγελματική τους ταυτότητα και τον βαθμό αυτονομίας τους στα πλαίσια της ιδεολογίας της φροντίδας...

 

Παρισσόπουλος Στυλιανός, Νοσηλευτής, PhD(c), Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε όλο το άρθρο


Τα στοιχεία αναφέρονται αποκλειστικά στη συχνότητα επισκέψεων-διαβάσματος των άρθρων από τους αναγνώστες του περιοδικού. Οι επιλογές βασίζονται στα δεδομένα του προηγούμενου τριμήνου, σύμφωνα με τα στοιχεία διαδικτυακής κίνησης του εξυπηρετητή και διασταυρώνονται μέσω του Google Analytics ©.

Ανασκοπήσεις
an image

1. Άσκηση διοίκησης στο δημόσιο και ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα. (12251 hits)

- Τόμος 10ος, Τεύχος 1ο

 

2. Οικονομική κρίση. Τρόπος επίδρασης στην υγεία των πολιτών και στα συστήματα υγείας. (758 hits)

- Τόμος 11ος, Τεύχος 2ο

 

3. Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή. (472)

- Τόμος 11ος, Τεύχος 4ο

Ειδικά Άρθρα
an image

1. Η σημερινή εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα. (328 hits)

- Τόμος 8ος, Τεύχος 4ο

 

2. Βασικές αρχές χορήγησης αντιψυχωσικών φαρμάκων και το πρόβλημα της συμμόρφωσης των ασθενών. (180 hits)

- Τόμος 9ος, Τεύχος 2ο

 

3. Ακτινοβόληση και ακτινοπροστασία ιατρών, τεχνολόγων και νοσηλευτών κατά την επαφή τους με ασθενείς που υποβάλλονται ή υποβλήθηκαν σε εξετάσεις με ιοντίζουσα ακτινοβολία. (157 hits)

- Τόμος 12ος, Τεύχος 2ο
Έρευνες
an image

1. Η έννοια της φροντίδας. (312 hits)

 - Τόμος 7ος, Τεύχος 1ο

 

2. Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. (282 hits)

- Τόμος 10ος, Τεύχος 2ο

 

3. Δημιουργία και εγκυροποίηση ερωτηματολογίου - εργαλείου εκτίμησης της συμμόρφωσης ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου II στο θεραπευτικό τους σχήμα. (248 hits)

- Τόμος 10ος, Τεύχος 1ο

 

 

Επιστροφή