Quarterly scientific journal

Search

Advanced searchMore

Time range

Found 6 results for your search.

Rostrum of Asclepius Vol 9, No. 1 (2010): January - March 2010

Evaluating Metabolic Syndrome in children and adolescents

Maria Rekleiti , Ioannis Kyriazis

Rostrum of Asclepius Vol 9, No. 3 (2010): July - September 2010

The environmental impact on the development of asthma

Maria Rekleiti , Zoe Roupa

Rostrum of Asclepius Vol 11, No. 4 (2012): October - December 2011

Greek National Health System (NHS): A study of perceived stress in Nursing Personnel

Michael Kourakos , Thedora Kafkia , Georgia Thanasa , Panagiotis Kiloudis , Aggeliki Statharou , Maria Rekleiti , Maria Saridi

Rostrum of Asclepius Vol 13, No. 2 (2014): April - June 2014

Knowledge and attitudes of women regarding Sexually Transmitted Diseases, sexual health and preventive controls

Evaggelia Voltsi , Maria Lamprinakou , Margarita Liopa , Maria Rekleiti , Maria Saridi , Kyriakos Souliotis

Rostrum of Asclepius Vol 14, No. 1 (2015): January - March 2015

Knowledge and attitudes of healthcare professionals regarding alternative treatments

Alexandros Andrikopoulos , Maria Rekleiti , Maria Saridi , Eirini Katri , Athanasios Patelakis , Kyriakos Souliotis

Rostrum of Asclepius Vol 10, No. 4 (2011): October - December 2011

Factors of appearance of depressive symptomatology and stress to mental health professionals

Panagiotis Kiloudis , Michael Georgiadis , Maria Rekleiti , George Giaglis , Greta Wozniak , Zoe Roupa

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.