Quarterly scientific journal

Search

Advanced searchMore

Time range

Found 12 results for your search.

Rostrum of Asclepius Vol 1, No. 3 (2002): July - September 2002

Jugular bulb oximetry as cerebral hypoxia index during carotid artery surgery

Lucina Ritsotti , Diamanti Foniadaki , Efstratios Boukouvalas , Panagiotis Georgakis , Vasilios Laopodis , Eirini Katsouli

Rostrum of Asclepius Vol 2, No. 3 (2003): July - September 2003

Quality of life after coronary artery by-pass grafting. Comparative study.

Anastasios Merkouris , Dimitrios Pistolas , Vasilia Papagiannaki , E. Diakomopoulou , Michalis Argyriou , Ekaterini Ouzounidou , Efstratios Apostolakis

Rostrum of Asclepius Vol 5, No. 1 (2006): January - March 2006

Current Features of Operating Room Infrastructure

Chrysoula Tsiou , Eftyhia Gesouli‐Voltyraki , Eleni Theodosopoulou , Frideriki Kiritsi , Eleni Evagelou

Rostrum of Asclepius Vol 4, No. 4 (2005): October - December 2005

Refractive Surgery with Excimer Laser-Lasik

Panagiotis Drakopoulos , Athena Plakitsi

Rostrum of Asclepius Vol 7, No. 4 (2008): October - December 2008

Therapeutical approach to rheumatoid arthritis

Evangelos Giavasopoulos , Paraskevi Gourni

Rostrum of Asclepius Vol 10, No. 2 (2011): April - June 2011

Perioperative Education Of Patient Undergoing Cardiac Surgery

Alexandros Zacharis , Aikaterini Kampourelli

Rostrum of Asclepius Vol 12, No. 2 (2013): April - June 2013

Acute abdominal pain management in emergency department of a provincial hospital

Chariklia Toutouni , Olga Kadda , George Skianis , Theodore Kapadochos , Georgios Argyriou , Aikaterini Marvaki , Georgios Vasilopoulos

Rostrum of Asclepius Vol 13, No. 2 (2014): April - June 2014

Evaluation of patient’s satisfaction that underwent cardiac surgery

Aikaterini Sotiropoulou , Antonia Kalogianni , Leonidas Vastardis , Vasilia Papagiannaki , Olga Kadda , Christina Marvaki

Rostrum of Asclepius Vol 15, No. 4 (2016): October - December 2016

Patient education regarding lifestyle modifications after open heart surgery

Olga Kadda

Rostrum of Asclepius Vol 17, No. 3 (2018): July - September 2018

The postoperative pain management in mastectomy and immediate breast reconstruction with implants

Martha Kelesi-Stavropoulou , Maria Bourazani

The role of family in care of surgical patient. A systematic review

Aikaterini Stavgianoudaki , Styliani Tziaferi , Panteleimon Perdikaris , Petros Kolovos

Hirschsprung's disease: A worrying disease

Ioannis Sarris , Soultana Meditskou-Efthymiadou , Loukia Viktoros

Copyright © 2022 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.