Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Γενικά για το περιοδικό

1. Στόχοι και πεδίο εφαρμογής

2. Ανοιχτή πρόσβαση και πνευματικά δικαιώματα

3. Άμεσες υποβολές και πολιτική δωρεάν αξιολόγησης και δημοσίευσης

4. Πολιτική αξιολόγησης από ομότιμους

5. Άδειες

6. Πολιτική αποθετηρίου

7. Λεπτομέρειες σχετικά με την Άδεια ανοικτής πρόσβασης και τα πνευματικά δικαιώματα Creative Commons

 

 

 

1. Στόχοι και πεδίο εφαρμογής

Το Βήμα του Ασκληπιού είναι περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης που λειτουργεί μέσω συστήματος κριτών και δέχεται άρθρα σχετικά με όλες τις πτυχές της νοσηλευτικής επιστήμης καθώς και των υπόλοιπων επιστημών υγείας. Στόχος του περιοδικού είναι η δημοσίευση άρθρων που συμβάλλουν στην ανάδειξη της επιστήμης και που έχουν θετικό αντίκτυπο στην υγεία, σε τοπικό, εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο. Ως εκ τούτου, οι ακόλουθες ιδιότητες είναι απαραίτητες σε οποιοδήποτε άρθρο που δημοσιεύεται από το περιοδικό: επιστημονική αξιοπιστία και αυστηρότητα, όπως και συνοχή και σαφήνεια στη συγγραφή. Οι υποβολές δεν χρειάζεται να είναι αποκλειστικά καινοτόμες, καθώς μπορούν να γίνουν δεκτές και επιβεβαιωτικές ή επαναλαμβανόμενες μελέτες, με την προϋπόθεση ωστόσο τα άρθρα να παρουσιάζουν νέα ευρήματα, τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την αναφορά ακόμα και αρνητικών ευρημάτων.

 

 

2. Ανοιχτή πρόσβαση και πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα άρθρα από το Βήμα του Ασκληπιού δημοσιεύονται με πλήρη πρόσβαση: διατίθενται δωρεάν για ανάγνωση, λήψη και κοινή χρήση κατά τη δημοσίευση. Όλα τα άρθρα του περιοδικού δημοσιεύονται υπό τους όρους της άδειας Creative Commons Attribution - Non Commercial (CC-BY-NC) που επιτρέπει τη χρήση, τη διανομή και την αναπαραγωγή σε οποιοδήποτε μέσο, ​​υπό την προϋπόθεση ότι το πρωτότυπο έργο αναφέρεται ορθά και ότι δεν γίνεται εμπορική χρήση.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε ερευνητικό άρθρο που δημοσιεύεται από το Βήμα του Ασκληπιού διατηρούνται από τους συγγραφείς. Οι συγγραφείς παραχωρούν στο περιοδικό την άδεια να δημοσιεύσει το άρθρο και να αναγνωριστεί ως ο αρχικός εκδότης. Οι συγγραφείς παραχωρούν επίσης σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το άρθρο ελεύθερα αρκεί να διατηρείται η ακεραιότητά του και να αναγνωρίζονται οι αρχικοί του συγγραφείς, τα στοιχεία παραπομπής και ο εκδότης. 

 

 

3. Άμεσες υποβολές και πολιτική δωρεάν αξιολόγησης και δημοσίευσης

Το Βήμα του Ασκληπιού δέχεται άμεσες υποβολές άρθρων από συγγραφείς, μετά την ολοκλήρωση της δωρεάν εγγραφής στο περιοδικό, απευθείας από τη διεύθυνση: https://www.vima-asklipiou.gr/writing/authors-login/. Το περιοδικό δεν αξιώνει καμία οικονομική απαίτηση από τους συγγραφείς για τη διαδικασία αξιολόγησης ή και δημοσίευσης του έργου τους. Όλη η διαδικασία διατίθεται δωρεάν.

 

 

4. Πολιτική αξιολόγησης από ομότιμους

Το Βήμα του Ασκληπιού διατηρεί τα υψηλότερα πρότυπα αξιολόγησης από ομότιμους ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Όλα τα άρθρα που δημοσιεύονται στο περιοδικό θα υποβληθούν σε διπλή τυφλή αξιολόγηση από ομότιμους. Τα βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας αξιολόγησης του περιοδικού είναι:

  • Όλα τα άρθρα ελέγχονται αρχικά από τους Διευθυντές Σύνταξης Τομέων για την καταλληλότητά τους προς δημοσίευση στο περιοδικό, με βάση τους Στόχους και το πεδίο εφαρμογής.
  • Στη συνέχεια, τα άρθρα αναθέτονται σε δύο αξιολογητές της Συντακτικής Ομάδας. Όπου ενδείκνυται, ένας στατιστικός θα ελέγξει έγγραφα με στατιστικό περιεχόμενο.
  • Όταν επιστραφούν οι κριτικές, ο Διευθυντής Σύνταξης Τομέα, που έχει ανατεθεί στο άρθρο, διαβάζει ξανά το έγγραφο και προσδιορίζει τυχόν περαιτέρω τροποποιήσεις που απαιτούνται.
  • Πριν από την αποδοχή, ο Επιμελητής Σύνταξης προβαίνει σε περαιτέρω αξιολόγηση του εγγράφου και λαμβάνει την τελική απόφαση.
  • Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής παρέχουν γενικές πληροφορίες, συμβουλές και καθοδήγηση στον Συγγραφέα και τους Συνσυγγραφείς και μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με συγκεκριμένες υποβολές.

 

 

5. Άδειες

Όλα τα άρθρα που δημοσιεύονται σε αυτό το περιοδικό διατίθενται υπό τους όρους της άδειας Creative Commons Attribution. Επομένως, δεν απαιτείται άδεια για ακαδημαϊκή επαναχρησιμοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι η πλήρης απόδοση των στοιχείων αναφοράς περιλαμβάνεται στο νέο έργο.

 

 

 

6. Πολιτική αποθετηρίου

Το Βήμα του Ασκληπιού παρέχει άμεση ανοιχτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του με την αρχή ότι η ελεύθερη διάθεση της έρευνας στο κοινό συμβάλλει στην παγκόσμια ανταλλαγή γνώσεων. Ενθαρρύνουμε τους συγγραφείς να καταθέτουν τα άρθρα τους, καθώς και τα δεδομένα στα οποία βασίζονται οι δημοσιεύσεις, σε θεσμικά ή και άλλα επιστημονικά αποθετήρια. Η πολιτική αυτή αναφέρεται τόσο στο αρχικό χειρόγραφο και υπό επεξεργασία, όσο και στο τελικό-δημοσιευμένο έργο.

 

 

7. Λεπτομέρειες σχετικά με την Άδεια ανοικτής πρόσβασης και τα πνευματικά δικαιώματα Creative Commons

Όλα τα άρθρα από το Βήμα του Ασκληπιού δημοσιεύονται υπό τους όρους της άδειας Creative Commons Attribution - Non Commarcial (CC BY-NC) που επιτρέπει στους χρήστες να αντιγράφουν, να διανέμουν και να διαδίδουν ένα άρθρο, να προσαρμόζουν το άρθρο, χωρίς όμως να επιτρέπεται η εμπορική του χρήση.

Τα πνευματικά δικαιώματα, για οποιοδήποτε άρθρο που δημοσιεύεται από το περιοδικό, διατηρούνται από τον συγγραφέα.

Οι συγγραφείς παραχωρούν στο Βήμα του Ασκληπιού την άδεια να δημοσιεύσει το άρθρο και να αναγνωριστεί ως ο αρχικός εκδότης.

Οι συγγραφείς παρέχουν επίσης σε οποιοδήποτε τρίτο το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το άρθρο ελεύθερα, αρκεί να αναγνωρίζονται οι αρχικοί του συγγραφείς, τα στοιχεία παραπομπής και ο εκδότης.

Η χρήση ολόκληρου του άρθρου ή μέρους σε οποιοδήποτε μέσο απαιτεί απόδοση κατάλληλη σε μορφή και περιεχόμενο ως εξής: Συγγραφέας / Τίτλος άρθρου / Τίτλος περιοδικού/έτος/τόμος/τεύχος/σελίδες/Πνευματικά δικαιώματα (c) [έτος] [κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων όπως ορίζεται στo περιοδικό]. Ενθαρρύνεται η χρήση υπερσυνδέσμων προς τη σελίδα ενός άρθρου του ιστοτόπου του περιοδικού, όπου απαιτείται.

Η άδεια χρήσης Creative Commons Attribution - Non Commercial δεν επηρεάζει τα ηθικά δικαιώματα των συγγραφέων, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του δικαιώματος να μην υποβληθεί η εργασία τους σε υποτιμητική μεταχείριση. Επίσης, δεν επηρεάζει άλλα δικαιώματα που κατέχουν συγγραφείς ή τρίτα μέρη στο άρθρο, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων ή των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, ή τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και της δημοσιότητας. Η χρήση του άρθρου δεν πρέπει να δηλώνει ή να υπονοεί, είτε σιωπηρά είτε ρητά, οποιαδήποτε σχέση με, έγκριση ή χορηγία αυτής της χρήσης από τον συγγραφέα, τον εκδότη ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που σχετίζεται με το άρθρο.

Για οποιαδήποτε επαναχρησιμοποίηση ή διανομή, οι χρήστες πρέπει να συμπεριλάβουν την ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων και να καταστήσουν σαφές σε άλλους ότι το άρθρο διατίθεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution - Non Commercial, που συνδέεται με τη σχετική ιστοσελίδα Creative Commons (CC-BY-NC). Οι χρήστες δεν μπορούν να επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση του άρθρου εκτός από εκείνους που επιβάλλονται από την άδεια Creative Commons Attribution - Non Commercial.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, το άρθρο διατίθεται ως έχει και χωρίς εκπροσώπηση ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητά, σιωπηρά, νόμιμα ή άλλως και περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, εγγυήσεις τίτλου, εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίαση, απουσία ελαττωμάτων, ακρίβεια ή παρουσία ή απουσία σφαλμάτων.

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.