Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Θνησιμότητας

24 Μαρτίου 2021

Το EuroMOMO είναι μια ευρωπαϊκή δραστηριότητα παρακολούθησης της θνησιμότητας, με στόχο την ανίχνευση και τη μέτρηση των υπερβολικών θανάτων που σχετίζονται με την εποχική γρίπη, τις πανδημίες και άλλες απειλές για τη δημόσια υγεία.

Οι επίσημες εθνικές στατιστικές θνησιμότητας παρέχονται εβδομαδιαίως από τις 27 ευρωπαϊκές χώρες στο δίκτυο συνεργασίας EuroMOMO, υποστηριζόμενο από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), και φιλοξενούνται από το Statens Serum Institut, Δανία.

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.