Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Λειομυοσάρκωμα μιμούμενο χρόνια φλεγμονώδη αντίδραση

Μαρία Τεκτονίδου , Φωτεινή Σκοπούλη

Περίληψη

Τα λειομυοοαρκώματα εκδηλώνονται συνήθως με συμπτώματα που σχετίζονται με την εντόπιση του όγκου ή ως ανώδυνες μάζες των μαλακών ιστών. Παρουσιάζουμε την περίπτωση μιας νεαρής γυναίκας με από μηνών ιστορικό πυρετού και υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών οξείας φάσης στα πλαίσια ενός υψηλής κακοήθειας παρασπονδυλικού λειομυοσαρκώματος.

Λέξεις κλειδιά: Λειομυοσάρκωμα, πρωτεΐνες οξείας φάσης, πυρετός

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.