Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Φροντίδα ηλικιωμένων και επαγγελματική εξουθένωση

Ευαγγελία Κοτρώτσιου , Θεοδόσιος Παραλίκας

Περίληψη

Η νοσηλευτική φροντίδα των ηλικιωμένων είναι πολυδιάστατη και περιλαμβάνει την ικανοποίηση των σωματικών, ψυχικών, πνευματικών, υπαρξιακών και κοινωνικών αναγκών τους. Πολύπλευρος είναι και ο ρόλος του επαγγελματία νοσηλευτή, ιδιαίτερα εκείνου που εργάζεται σε οργανωμένα κέντρα φροντίδας και προστασίας ηλικιωμένων. Η συμβουλευτική διάσταση του ρόλου του λαμβάνει συνήθως χαρακτήρα πρόληψης δυνητικών προβλημάτων και επώδυνων καταστάσεων. Μια σειρά παραγόντων, όμως, εμποδίζουν την αποστολή του και συχνά γίνονται εκλυτικοί παράγοντες της εμφάνισης συμπτωμάτων του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης.Elderly nursing care is multidimensional and includes the discrepancy of their bio-, psycho, mental, existence and social needs. Nurses have a special role to play; especially those who work in managed elderly care settings. The new role of geriatric nurse as a counselor focuses on the prevention of possible problems or painful situations. A variety of certain factors restrict their mission and they often lead to the appearance of burnout syndrome symptoms.

Λέξεις κλειδιά: Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, φροντίδα ηλικιωμένων, συμβουλευτική ηλικιωμένων

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.