Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Μετα-ολιστικό παράδειγμα: Μία νέα αλλαγή παραδείγματος μέσα από την ανάπτυξη της ενοποιημένης νοσηλευτικής θεωρίας της πολυπλοκότητας

Sharon Van Sell , Ιωάννης Καλοφυσούδης

Περίληψη

To νοσηλευτικό επάγγελμα βρίσκεται μέσα στη δίνη επαναστατικών αλλαγών, σε χρονικό πλαίσιο όπου οι ηγήτορες της Νοσηλευτικής προσπαθούν να επανακαθορίσουν ένα νέο πρόσωπο και χαρακτήρα, επιπρόσθετα, το νοσηλευτικό επάγγελμα είναι στενά συνδεδε- μένο με την απόσυρση, την αλλαγή και την εξέλιξη των κανόνων δράσης του, δηλαδή των κυρίαρχων παραδειγμάτων. Τρεις βασικές όψεις της πραγματικότητας εκφράσθηκαν μέσα από αντίστοιχα παραδείγματα στην ιστορική διαδρομή της νοσηλευτικής ως επιστήμης, το μηχανιστικό παράδειγμα, το ολιστικό και το παράδειγμα της εσωτερικής οικολογίας. Η θεωρία της Νοσηλευτικής Γνώσης και Πράξης εξελίχθηκε για να συμπεριλάβει ένα νέο παράδειγμα υιοθετώντας αυτό της εσωτερικής οικολογίας και ταυτόχρονα υπερβαίνοντας στο Μετα-ολιστικό παράδειγμα μέσα από την ανάπτυξη της ενοποιημένης νοσηλευτικής θεωρίας της πολυπλοκότητας. Το Μετα-ολιστικό παράδειγμα είναι μία εσωτερική διαδρομή πνευματικής αυτοολοκλήρωσης, είναι ένας νέος τρόπος δράσης, πράξης, ζωής, εργασίας και κατανόησης.

Λέξεις κλειδιά: Μετα-ολιστικό παράδειγμα, αλλαγή παραδείγματος, ενοποιημένη νοσηλευτική θεωρία της πολυπλο- κότητας, νοσηλευτική θεωρία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.