Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ευαισθητοποίηση του κοινού και παροχή υπηρεσιών για εγκεφαλικό επεισόδιο στη Βόρεια Ελλάδα

Δημήτρης Θεοφανίδης , Αντιγόνη Φουντούκη , Χρήστος Σαββόπουλος

Περίληψη

Η φροντίδα του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου γίνεται όλο και πιο δύσκολη όταν υπάρχει λιτότητα λόγω της κακής κατανομής των πόρων και της απαιτητικής φύσης της ίδιας της νόσου. Αυτό θέτει ιδιαίτερες απαιτήσεις για την επικαιροποίηση της κλινικής αριστείας και τη βέλτιστη οργάνωση των υπηρεσιών υγείας φροντίδας. Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο παραμένει κύριο αίτιο θνησιμότητας καθώς και σοβαρή αιτία μακροχρόνια σωματική και ψυχική νοσηρότητα. Έτσι, πολλές δυτικές χώρες έχουν αναπτύξει και εφαρμόσει δημόσιες ενημερωτικές στρατηγικές. Αυτό δεν μπορεί εύκολα να «μεταφραστεί» στην Ελλάδα λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του συστήματος διαχείρισης νοσοκομείων, όπως το σύστημα εφημεριών για οξείες εισαγωγές. Αν και απαιτούνται νέες πολιτικές για τη βελτίωση των υπηρεσιών φροντίδας του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου αλλά αυτές αναβάλλονται λόγω έλλειψης χρηματοδότησης και τεχνικής τεχνογνωσίας. Επί του παρόντος, η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει ένα Ολοκληρωμένο Κέντρο Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων το οποίο θα μπορεί να προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο εξειδικευμένης πρόληψης και περίθαλψης. Παρόλα αυτά, με τη δημιουργία βραχυπρόθεσμων λύσεων όπως στην περίπτωση των επιμέρους μονάδων εγκεφαλικού επεισοδίου, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες θα είναι σε θέση να παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο φροντίδας από την εισαγωγή του ασθενή στα επείγοντα έως την αποκατάσταση του. Παρόλα αυτά και παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι εργαζόμενοι στο ελληνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, καθημερινώς ξεπερνούν εαυτούς σε μια προσπάθειά να παρέχουν βέλτιστα αποτελέσματα φροντίδας.

Λέξεις κλειδιά: Φροντίδα εγκεφαλικού επεισοδίου, μονάδες εγκεφαλικού επεισοδίου, νοσηλεία, λιτότητα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.