Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Γνώσεις και στάσεις του γενικού πληθυσμού της Λεμεσού σχετικά με την δωρεά οργάνων

Βάσω Στυλιανού , Παναγιώτα Μπέλλου - Μυλωνά , Πέτρος Γαλάνης , Γιώργος Χαραλάμπους

Περίληψη

Εισαγωγή: Η άγνοια του πληθυσμού σχετικά με τη δωρεά οργάνων, καθώς και η ανεπαρκής πληροφόρησή τους, επηρεάζει αρνητικά την αύξηση των δωρητών στην Κύπρο. Σκοπός: Η εκτίμηση των γνώσεων και των στάσεων του γενικού πληθυσμού της Λεμεσού σχετικά με τη δωρεά οργάνων και των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση τους. Υλικό και Μέθοδος: Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη με 1200 άτομα άντρες και γυναίκες στην επαρχία Λεμεσού, της Κύπρου. Η δειγματοληπτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, ήταν η δειγματοληψία ευκολίας και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε ανώνυμα σε δημόσιους χώρους από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το IBM SPSS 21.0. Αποτελέσματα: Οι γυναίκες με ποσοστό 56,8%, θεώρησαν περισσότερο ότι η δωρεά οργάνων σώζει ζωές (p<0.05) και θα ήθελαν να γίνουν δότες οργάνων. Επιπλέον, γνώριζαν ότι υπάρχει λίστα αναμονής για τους υποψήφιους λήπτες (p<0.05) και συμφώνησαν ότι για να αφαιρεθεί κάποιο όργανο από το δότη αυτός πρέπει να είναι εγκεφαλικά νεκρός, συγκριτικά με το 43,3% των ανδρών. Αντίθετα οι άνδρες με ποσοστό 40,1%, γνώριζαν περισσότερο εάν ο εγκεφαλικός θάνατος είναι αναστρέψιμος (p<0.05), σε σχέση με το 34,7% των γυναικών. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν είχαν ενημέρωση σχετικά με το θέμα της δωρεάς και αν υπήρξε ήταν από τα ΜΜΕ. Ακόμα η στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας παραμένει άγνωστη για αυτούς. Συμπεράσματα: Δεν υπάρχει σωστή πληροφόρηση για τη δωρεά οργάνων και κατά συνέπεια υπάρχει έλλειψη δωρητών.

Λέξεις κλειδιά: Δωρεά οργάνων, δότης, εγκεφαλικός θάνατος, μεταμοσχεύσεις , πληροφόρηση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.