Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διερεύνηση των στάσεων, γυναικών επαγγελματιών υγείας ως προς τον εμβολιασμό έναντι του ιού των Ανθρώπινων Θηλωμάτων (HPV)

Ζωή Ρούπα , Γεωργία Γκαβογιάννη , Μαρία Νούλα , Αγορίτσα Κουλούρη , Χαράλαμπος Χαραλάμπους , Αριστείδης Βασιλόπουλος

Περίληψη

Εισαγωγή: Ο εμβολιασμός έναντι του HPV αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προληπτικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Στη χώρα μας διατίθενται το διδύναμο (HPV2) και το τετραδύναμο (HPV4) εμβόλιο έναντι του HPV το οποίο απευθύνεται στις έφηβες και νεαρές γυναίκες. Σκοπός: H καταγραφή των στάσεων των γυναικών επαγγελματιών υγείας σχετικά τον εμβολιασμό έναντι του HPV. Υλικό και Μέθοδος: Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε, το ερωτηματολόγιο του ερευνητικού προγράμματος «Λυσιστράτη», του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά το χρονικό διάστημα Μάρτιος - Απρίλιος 2016 σε γυναίκες επαγγελματίες υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας. Αποτελέσματα: Το 59,4% των γυναικών γνώριζε για την ύπαρξη του εμβολίου με το 57,4% να δείχνει δεκτικό στη χορήγηση. Οι κυριότεροι λόγοι άρνησης του εμβολιασμού ήταν η δυσπιστία, ο φόβος και η απουσία ενημέρωσης. Οι γυναίκες που επισκέπτονταν το γυναικολόγο περισσότερες από 3 φορές το χρόνο είχαν πραγματοποιήσει στο σύνολο τους το τεστ Παπ, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους σε σχέση με όσες δεν τον είχαν επισκεφτεί καμία φορά, (χ2=11,858, p=0,008). Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης προβληματίζουν σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται ή ενεργούν οι επαγγελματίες υγείας σχετικά με την πρόληψη από τον ιό HPV. Η μη αποδοχή και η ανεπαρκής γνώση των ωφελειών του εμβολίου αποτελούν αρνητικά ερεθίσματα στην αποδοχή του από το γενικό πληθυσμό.

Λέξεις κλειδιά: Υπερβαρική οξυγονοθεραπεία, άσηπτη νέκρωση κεφαλής μηριαίου, ποιότητα ζωής, κλινική μελέτη

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.