Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Το μοντέλο συμμετοχικής ηγεσίας και το σύνδρομο ηθικής παρενόχλησης στην Νοσηλευτική

Ευαγγελία Πρεβύζη

Περίληψη

Εισαγωγή: Το μοντέλο συμμετοχικής ηγεσίας φαίνεται να σχετίζεται με την εμφάνιση του συνδρόμου ηθικής παρενόχλησης, που αφορά στην συνεχή αντισυναδελφική συμπεριφορά. Σκοπός: Η παρούσα μελέτη είχε σκοπό την ανάδειξη της σχέσης του μοντέλου συμμετοχικής ηγεσίας με την εμφάνιση του συνδρόμου ηθικής παρενόχλησης στην νοσηλευτική. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed, Medline, Scopus και IΑΤΡΟΤΕΚ. Κριτήρια επιλογής των ερευνητικών μελετών – ανασκοπήσεων ήταν να έχουν δημοσιευτεί κατά το χρονικό διάστημα 2006-2016, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Αποτελέσματα: Από τα 80 άρθρα που συλλέχτηκαν, μετά την ανάγνωση του πλήρους άρθρου 31 άρθρα επιλέχτηκαν για την συγγραφή της συστηματικής ανασκόπησης. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι τα χαρακτηριστικά του συμμετοχικού μοντέλου ηγεσίας όπως η καλή επικοινωνία και η συνεργασία των μελών της νοσηλευτικής ομάδας βοηθούν στον γρήγορο εντοπισμό του συνδρόμου ηθικής παρενόχλησης και την άμεση αντιμετώπισή του. Συμπεράσματα: Το μοντέλο συμμετοχικής ηγεσίας, προάγει και σέβεται τις ηθικές αξίες, ενισχύει τον διάλογο και αποφεύγει την κατάχρηση εξουσίας. Φαίνεται να είναι το ενδεδειγμένο για την πρόληψη και την αποφυγή του συνδρόμου ηθικής παρενόχλησης. Είναι αναγκαία η επιμόρφωση του ηγέτη, πριν την ανάληψη θέσης διοίκησης, για το σύνδρομο αυτό, καθώς φαίνεται να εμφανίζεται, όπου το επιτρέπει το μοντέλο διοίκησης.

Λέξεις κλειδιά: Μοντέλο συμμετοχικής ηγεσίας, ομάδες εργασίας, ρόλος ηγέτη, σύνδρομο ηθικής παρενόχλησης, αντιμετώπιση συνδρόμου ηθικής παρενόχλησης

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.