Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή ή την επιβράδυνση της νόσου Alzheimer

Δέσποινα Κενεβετζίδου , Νικόλαος Μπιάγκης , Βασιλική Ζησιμοπούλου , Δημήτριος Παπαγεωργίου

Περίληψη

Η νόσος του Alzheimer (ΝΑ) είναι μια προοδευτική και μη αναστρέψιμη νευροεκφυλιστική ασθένεια, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία να την έχει χαρακτηρίσει ως παγκόσμια προτεραιότητα. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες κινδύνου ως προς την εμφάνισή της, οι οποίοι χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους τροποποιήσιμους (σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, σωματικό βάρος, ύπνο, κάπνισμα) και τους μη τροποποιήσιμους (ηλικία, φύλο, γενετικοί παράγοντες). Πολλές φαρμακευτικές ουσίες, διαφόρων κατηγοριών έχουν χρησιμοποιηθεί και δοκιμαστεί, χωρίς να υπάρχουν απόλυτα επιτυχημένα αποτελέσματα στο επίπεδο της πρόληψης και της αντιμετώπισης. Ο συνδυασμός της φαρμακευτικής αγωγής μαζί με τη διαχείριση των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου, δύναται να συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη και εξασθένιση της πορείας της νόσου. Λόγω της αύξησης του μέσου όρου ζωής, τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει σημαντική αύξηση του αριθμού των περιστατικών με ΝΑ, αναδεικνύοντας επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας δικτύων υποστήριξης και φροντίδας των συγκεκριμένων ασθενών.

Λέξεις κλειδιά: Νόσος Alzheimer, πρόληψη, αντιμετώπιση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.