Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ηλεκτρονικό τσιγάρο και καρδιαγγειακές νόσοι

Χριστίνα Ουζούνη , Κωνσταντίνος Νακάκης , Κωνσταντίνος Κουτσαμπασόπουλος

Περίληψη

Το κάπνισμα είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει εμφανίσει δραματική αύξηση της χρήσης του σε Ευρώπη και Αμερική και ενώ αρχικά χρησιμοποιήθηκε σαν μια πρόταση για τη διακοπή του καπνίσματος, σήμερα ο ρόλος του αυτός αμφισβητείται. Ο καπνός που παράγεται από το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν περιέχει τα προϊόντα της καύσης που παράγονται στο παραδοσιακό τσιγάρο και με την έννοια αυτή έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ερευνητές πιο ασφαλές. Η λήψη νικοτίνης μέσω του ηλεκτρονικού τσιγάρου δημιούργησε αρχικά τις προσδοκίες ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο θα μπορούσε να αποτελέσει μια επιλογή για την ελάττωση ή τη διακοπή του καπνίσματος, αντίστοιχη με τις θεραπείες με υποκατάστατα νικοτίνης. Ιδιαίτερα στους καπνιστές που επιθυμούν τη διακοπή του καπνίσματος, το ηλεκτρονικό τσιγάρο θα μπορούσε να βοηθήσει στους έξι μήνες τη διακοπή του καπνίσματος, ωστόσο δεν υπάρχουν μελέτες στη βιβλιογραφία που να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα της χρήσης του σε σχέση με άλλες θεραπείες για τη διακοπή του καπνίσματος και επομένως η εξαγωγή συμπερασμάτων στο γενικό πληθυσμό είναι επισφαλής. Η διακοπή του καπνίσματος αποτελεί βασικό στόχο τόσο στην πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων και ο νοσηλευτής αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής της προσπάθειας. Μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και ο σχεδιασμός νέων τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σχετικά με τους ενδεχόμενους κινδύνους από τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου, αλλά και τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η χρήση του στη διακοπή του καπνίσματος.

Λέξεις κλειδιά: Κάπνισμα, ηλεκτρονικό τσιγάρο, καρδιαγγειακές παθήσεις, στεφανιαία νόσος

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.