Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Online επαγγελματισμός και ο αντίκτυπος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην άσκηση της ιατρικής

Συμεών Ναούμ

Περίληψη

Η άνοδος των κοινωνικών μέσων που δημιουργήθηκε από τους χρήστες του Διαδικτύου και φιλοξενήθηκε από δημοφιλείς τοποθεσίες όπως το Facebook, το Twitter, το YouTube και τοWikipedia, και τα blogs, έχει φέρει αρκετούς νέους κινδύνους για τον ιατρικό επαγγελματισμό. Κατ 'αρχάς, πολλοί ιατροί μπορεί να βρουν συναρπαστικό, σε συγκεκριμένα πλαίσια, το να εφαρμόζουν αρχές για τον ιατρικό επαγγελματισμό στο περιβάλλον του διαδικτύου. Δεύτερον, οι ιατροί ενδέχεται να μην εξετάζουν το πιθανό αντίκτυπο του περιεχομένου τους στο διαδίκτυο στους ασθενείς τους και στο κοινό. Τρίτον, μια στιγμιαία καθυστέρηση στην κρίση από έναν μεμονωμένο ιατρό για τη δημιουργία μη επαγγελματικού περιεχομένου online, μπορεί να αντικατοπτρίζει ανεπαρκώς ολόκληρο το επάγγελμα. Για να ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις, ενθαρρύνονται μεμονωμένα οι ιατροί να συνειδητοποιήσουν ότι καθώς "βαδίζουν" μέσω του Παγκόσμιου Ιστού, αφήνουν πίσω τους ένα «αποτύπωμα» που μπορεί να έχει ανεπιθύμητες αρνητικές συνέπειες για αυτούς και για το επάγγελμα γενικότερα. Συνίσταται επίσης, τα ιδρύματα να υιοθετήσουν μια ενεργή προσέγγιση ώστε να προσελκύσουν τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο να καθορίσουν συναινετικά πρότυπα για τον «επαγγελματία του διαδικτύου». Τέλος, δεδομένου ότι ο επαγγελματισμός περιλαμβάνει περισσότερο από την αποφυγή αρνητικών συμπεριφορών, παρουσιάζονται παραδείγματα πιο θετικών εφαρμογών για αυτήν την τεχνολογία. Όπως ένας καθρέφτης, τα κοινωνικά μέσα μπορούν να αντανακλούν τις καλύτερες και χειρότερες πτυχές του περιεχομένου που έχει τεθεί ενώπιόν του, για να μπορούν όλοι να δουν.

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματισμός, χρήση διαδικτύου, ιατρική ηθική, πολιτική υγείας

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.