Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Τοξικοί παράγοντες και αυτισμός

Χαράλαμπος Δεπάστας

Περίληψη

Η αυτιστική διαταραχή είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή όπου στις ημέρες μας καταγράφει συνεχή και ταχεία αύξηση στον επιπολασμό της. Η αύξηση των περιστατικών, σε συνδυασμό με τους άγνωστους παράγοντες που την προκαλούν, έχει στρέψει το ενδιαφέρον αρκετών επιστημόνων (από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους) στην διερεύνησή της. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια πολυπαραγοντική διαταραχή. Παράγοντες που έχουν κατηγορηθεί, από έρευνες που πραγματοποιούνται τις τελευταίες δεκαετίες, είναι (κυρίως) περιβαλλοντικοί, χημικοί, γενετικοί, κληρονομικοί και βιολογικοί. Το παρόν άρθρο εστιάζει στους περιβαλλοντικούς παράγοντες που η έκθεσή τους προκαλεί ανεπανόρθωτες εγκεφαλικές βλάβες και κατηγορούνται για την πρόκληση αυτισμού. Κάποιες από αυτές τις ουσίες είναι (κυρίως) ο υδράργυρος, τα βρωμιούχα, η θαλιδομίδη, η μισοπροστόλη, το βαλπροϊκό οξύ, ο χλωροπύριφος, η αιθανόλη κ.α. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία καμία μελέτη δεν έχει αποδείξει την άμεση συσχέτιση κάποιου παράγοντα με την πρόκληση της αυτιστικής διαταραχής, αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα «που οφείλεται ο αυτισμός». Σήμερα, βελτιώνονται συνεχώς τα διαγνωστικά του κριτήρια, η έγκαιρη διάγνωσή του, οι τρόποι εκπαίδευσης των αυτιστικών και η (υπό συνθήκες) φαρμακευτική αγωγή.

Λέξεις κλειδιά: Αυτισμός, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (Δ.Α.Δ), περιβαλλοντική υγεία, περιβαλλοντική έκθεση, τοξικοί παράγοντες, τοξικότητα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.