Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Αιδοιοδυνία: γονιμότητα, κύηση και τοκετός. Νεότερες απόψεις και δεδομένα

Αγγελική Αντωνάκου , Δημήτριος Παπουτσής

Περίληψη

Εισαγωγή: Έχει βρεθεί πως το 11,3% των σεξουαλικά ενεργών γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας θα εμφανίσει αιδοιοδυνία (vulvodynia) σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Η αιτιοπαθογένεια της πάθησης είναι άγνωστη. Η αιδοιοδυνία ενέχει σοβαρές συνέπειες για τη σεξουαλική ζωή και την ψυχοσωματική υγεία των γυναικών. Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν να γίνει σύντομη περιγραφή των τελευταίων απόψεων πάνω σε θέματα γονιμότητας, κύησης και τοκετού των γυναικών που πάσχουν από αιδοιοδυνία (vulvodynia). Υλικό-Μέθοδος: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας μέσα από τη βάση δεδομένων Medline, Scopus και Embase κατά το χρονικό διάστημα 2005-2016. Χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις κλειδιά: αιδοιοδυνία, υπογονιμότητα, κύηση και τοκετός. Αποτελέσματα: Στη βιβλιογραφία υπάρχουν λίγες μόνο μελέτες οι οποίες έχουν εστιάσει σε θέματα γονιμότητας και στα χαρακτηριστικά της κύησης και του τοκετού των γυναικών που πάσχουν από αιδοιοδυνία. Οι επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει πως πρόκειται συνήθως για γυναίκες λευκής φυλής, ηλικίας 20-30 ετών, με υψηλό μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο. Οι μελέτες δείχνουν πως οι γυναίκες αυτές έχουν μικρότερα ποσοστά επίτευξης εγκυμοσύνης σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό λόγω του σημαντικά μικρότερου ποσοστού σεξουαλικών επαφών λόγω άλγους κατά τη σεξουαλική επαφή. Υπάρχουν υψηλότερα ποσοστά καισαρικής τομής (ΚΤ) έναντι του γενικού πληθυσμού, η οποία αύξηση οφείλεται στην επιθυμία της γυναίκας για ΚΤ παρά στην ύπαρξη πραγματικών μαιευτικών ενδείξεων. Η νεογνική έκβαση και η χρήση επισκληριδίου αναλγησίας είναι παρόμοια μεταξύ γυναικών που πάσχουν από αιδοιοδυνία και του γενικού πληθυσμού. Συμπεράσματα: Χρειάζεται μεγαλύτερη ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας και των γυναικών για την οντότητα αυτή της αιδοιοδυνίας ώστε να υπάρξει η κατάλληλη συμβουλευτική σε θέματα γονιμότητας, κύησης και τοκετού.

Λέξεις κλειδιά: Αιδοιοδυνία, καισαρική τομή, κύηση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.