Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η «ΥΓΕΙΑ 2020» και η Ελλάδα. Η συμβολή του μαζικού προσυμπτωματικού ελέγχου

Ματθαίος Πετρέλης , Φίλιππος Ριχάρδος Δομάγερ

Περίληψη

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α) οι κυριότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες του επιπέδου υγείας είναι το ποσοστό των καπνιστών, των υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων, της κατανάλωσης αλκοόλ, της πρόσληψης φρούτων και λαχανικών, και της φυσικής δραστηριότητας. Η πρόληψη και τα στάδια της, επιδιώκουν την τροποποίηση των παραγόντων προς όφελος της υγείας των πολιτών. Η Ελλάδα βρίσκεται σε δυσχερή θέση, όσον αφορά τις επιδόσεις της στους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ. ) για την «Υγεία 2020», και το μέλλον της φαίνεται ακόμα πιο δυσοίωνο. Η πολιτική της πρόληψης κρίνεται αναγκαία για την επίτευξη των στόχων, με έμφαση όμως στην πρωτοβάθμια βαθμίδα, για την αλλαγή των συμπεριφοριστικών παραγόντων κινδύνου. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος αμφισβητείται για την επιρροή του στους δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας, αποτελεί όμως σημαντικό εργαλείο της πρόληψης, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται στοχευμένα σε ομάδες υψηλού κινδύνου

Λέξεις κλειδιά: Προσδιοριστικοί παράγοντες υγείας, Υγεία 2020, δείκτης θνησιμότητας, δείκτης νοσηρότητας, πρόληψη, προσυμπτωματικός έλεγχος

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.