Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Νοσοκομειακές Λοιμώξεις στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

Χριστίνα Νάνου , Ιωάννα Παυλοπούλου

Περίληψη

Τα νεογνά και ειδικά τα πρόωρα, που απαιτούν φροντίδα σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας, αποτελούν μία εξαιρετικά ευάλωτη ομάδα πληθυσμού με αυξημένο κίνδυνο για νοσοκομειακές λοιμώξεις. Τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Σκοπός: Η ανάδειξη της σοβαρότητας των νοσοκομειακών λοιμώξεων για τα νοσηλευόμενα νεογνά και η αποτύπωση των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους. Υλικό-Μέθοδος: Αναζητήθηκαν μελέτες δημοσιευμένες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά κατά την περίοδο 2004-2013. Ως κύριο εργαλείο ανάκλησης βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκε το διαδίκτυο. Συγκεκριμένα οι διαδικτυακοί τόποι βάσεων δεδομένων και βιβλιοθηκών: PubMed, Cinahl και Google scholar με λέξεις ευρετηρίου: «πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων», «έλεγχος λοιμώξεων», «νεογνική φροντίδα», «νοσηλευτική φροντίδα προώρων», «νοσοκομειακές λοιμώξεις νεογνών», «μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών». Εφαρμόστηκε η μεθοδολογία θεματικής ανάλυσης περιεχομένου, που προβλέπει προσεκτική ανάγνωση του υλικού και καταγραφή των επαναλαμβανόμενων παραγόντων κινδύνου στη Μονάδα Προώρων Νεογνών. Αποτελέσματα: Όλοι οι ερευνητές συμφωνούν ότι οι νοσοκομειακές λοιμώξεις των νοσηλευομένων νεογνών είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης εγγενών και εξωγενών παραγόντων κινδύνου. Οι εγγενείς παράγοντες που προδιαθέτουν για λοίμωξη είναι η ανωριμότητα του ανοσοποιητικού συστήματος, των φραγμών του δέρματος και των βλεννογόνων. Επιπλέον, πολλαπλοί εξωγενείς παράγοντες συμβάλλουν στην ανάπτυξη λοίμωξης, όπως χαμηλό βάρος γέννησης, υποκείμενα νοσήματα, ευρέος φάσματος αντιβιοτικά, παρατεταμένη νοσηλείας, επεμβατικές τεχνικές, παρεντερική διατροφή, αριθμητική ανεπάρκεια προσωπικού, καθώς και κακή συμμόρφωση επαγγελματιών υγείας με την υγιεινή των χεριών. Τα τελευταία χρόνια, η χρήση πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών για κάθε παρέμβαση στα νεογνά έχει μειώσει θεαματικά τη συχνότητα εμφάνισης των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Συμπεράσματα: Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν σοβαρή απειλή για τον πληθυσμό των Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Η επιτήρηση των λοιμώξεων και η χρήση πρωτοκόλλων θα συμβάλλουν στον έλεγχο και στην πρόληψη τους.

Λέξεις κλειδιά: Νοσοκομειακές λοιμώξεις, Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, παράγοντες κινδύνου, πρόωρο

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.