Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Κατάθλιψη σε μη ψυχιατρικούς ασθενείς

Μαρία Πολυκανδριώτη , Σπυριδούλα Στεφανίδου

Περίληψη

H κατάθλιψη αποτελεί ψυχική ασθένεια που εμποδίζει την ικανότητα του ατόμου να λειτουργεί φυσιολογικά. Η δομική συγκρότηση της καταθλιπτικής διαταραχής επιβάλλει την κατανομή των επιμέρους συμπτωμάτων στις εξής πέντε βασικές διαστάσεις: α) συναισθηματική/βιωματική, β) συμπεριφορική, γ) σωματική, δ) γνωστική, και ε) λειτουργική. Πιθανά, η κατάθλιψη προκαλείται από έναν συνδυασμό γενετικών, βιολογικών, περιβαλλοντικών και ψυχολογικών παραγόντων. Οι κύριες θεραπευτικές επιλογές είναι η λήψη αντικαταθλιπτικής αγωγής και η ψυχοθεραπεία. Δεδομένου ότι, η κατάθλιψη αποτελεί ιάσιμη νόσο, η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι επιτακτική ανάγκη.

Λέξεις κλειδιά: Κατάθλιψη- διάγνωση και θεραπεία κατάθλιψης

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.