Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η οικογένεια χορηγός στη φροντίδα αρρώστου με εγκεφαλικό επεισόδιο

Σταυρούλα Ανδρεά-Αποστολίδου , Ουρανία Γκοβίνα

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να αναδείξει το ρόλο της οικογένειας στη φροντίδα αποκατάστασης ασθενή με εγκεφαλικό επεισόδιο. Το εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί μετά την αρθρίτιδα την δεύτερη κατά σειρά ασθένεια που εγκαταλείπει μειωμένη ικανότητα και δημιουργεί την ανάγκη της επανεκπαίδευσης και αυτοφροντίδας του ατόμου και της πληροφόρησης της οικογένειας για νέους ρόλους. Μια από τις διαστάσεις της ολιστικής προσέγγισης είναι η υποστηρικτική φροντίδα από μέλη της οικογένειας. Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η πληροφόρηση της οικογένειας για το ρόλο των φροντιστών-μελών είναι ανεπαρκής ή και ανύπαρκτη. Η επαρκής ενημέρωση και εκπαίδευσης των νοσηλευτών για την προετοιμασία των φροντιστών-μελών με ειδικά προγράμματα ενεργοποιεί την οικογένεια για να ανταποκριθεί στη νέα πρόσκληση και να αναλάβει ρόλους πολύπλευρους και πολύπλοκους. Όπως αναφέρθηκε οι φροντιστές-μέλη της οικογένειας ατόμων με εγκεφαλικό επεισόδιο θα πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις και να μάθουν νέες δεξιότητες ώστε να βοηθήσουν τα άτομα αυτά να μεγιστοποιήσουν τις ικανότητές τους για να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες για αυτοφροντίδα. Οι ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο μετά την οξεία φάση και τη νοσηλεία σε κέντρο αποκατάστασης νοσηλεύονται στο σπίτι κυρίως από τις οικογένειές τους και με τη στήριξη των υπηρεσιών υγείας. Συνήθως οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν τα μέλη της οικογένειας αφορούν την κάλυψη των αναγκών για αυτοφροντίδα, κυρίως ως την οργάνωση και διευθέτηση των καθημερινών του δραστηριοτήτων και την ενεργοποίηση ώστε να μάθουν νέους τρόπους ζωής μέσα στα όρια των μειωμένων ικανοτήτων του. Η καθοδήγηση των φροντιστών – μελών αποτελεί τη σημαντικότερη νοσηλευτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων καθημερινής ζωής του ασθενή με εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι παρεμβάσεις εξατομικεύονται σύμφωνα με το μορφωτικό επίπεδο των φροντιστών και με τις ανάγκες του ασθενούς.

Λέξεις κλειδιά:  Εγκεφαλικό,  οικογένεια,  εκπαίδευση,  παροχή φροντίδας 

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.