Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Επίδραση της ήπιας σωματικής άσκησης στο μεταβολισμό των λιπιδίων, σε άτομα υγιή ηλικίας έως 50 ετών με κανονικό σωματικό βάρος

Ασημούλα Σιώχου , Ιωάννα Σιώχου , Μελίνα Ιωαννίδου

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν η ήπια σωματική άσκηση επηρεάζει θετικά τα επίπεδα της HDL- και LDL- χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων σε άτομα ηλικίας έως 50 ετών, με κανονικό σωματικό βάρος. Υλικό – Μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν 40 υγιή άτομα ηλικίας έως 50 ετών, με κανονικό σωματικό βάρος και χωρίς ι- στορικό καρδιοαγγειακής νόσου, σακχαρώδους διαβήτη ή ορμονικών διαταραχών, στα οποία διαπιστώθηκαν αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων και LDL-χοληστερόλης και χαμηλά επίπεδα HDL-χοληστερόλης στο πλαίσιο προληπτικού εργα- στηριακού ελέγχου. Μετά από εφαρμογή σωματικής άσκησης, έγινε προσδιορισμός των παραπάνω παραμέτρων μετά από τρίμηνο και εξάμηνο. Αποτελέσματα: Η εφαρμογή ήπιας σωματικής άσκησης με τη μορφή βαδίσματος οδήγησε σε σταδιακή μείωση των επι- πέδων των τριγλυκεριδίων και της LDL- χοληστερόλης και σε αύξηση των επιπέδων της HDL-χοληστερόλης Συμπεράσματα: Η θετική δράση της σωματικής άσκησης στο μεταβολισμό των λιπιδίων έχει καταδειχθεί. Η μείωση των επιπέδων των τριγλυκεριδίων και της LDL- χοληστερόλης και η αύξηση των επιπέδων της HDL-χοληστερόλης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες πρόληψης της εμφάνισης αθηρωμάτωσης. Η ήπια σωματική άσκηση με τη μορφή βαδίσματος, όπως εφαρμόστηκε στην παρούσα μελέτη, μπορεί να γίνει αποδεκτή και να εφαρμοστεί από ένα μεγάλο αριθμό ατόμων.

Λέξεις κλειδιά: δυσλιπιδαιμίες, σωματική άσκηση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.