Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Το υπέρυθρο πολωμένο φως διευκολύνει και βελτιώνει την ποιότητα επούλωσης των τραυμάτων στα ποντίκια (Πειραματική μελέτη)

Παναγιώτα Ιορδάνου , Παναγιώτα Μπέλλου - Μυλωνά , Ιωάννα Χριστοπούλου , Αντώνιος Πρελορέντζος , Φωτούλα Μπαμπάτσικου , Φωτεινή Κυρίτση , Αθανάσιος Αθανασίου

Περίληψη

Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν να εξετάσει τη δράση του πολωμένου φωτός, της υπέρυθρης ακτινοβολίας, στη διαδικασία επούλωσης χειρουργικού τραύματος κατά δεύτερο σκοπό σε επίμυες Wistar. Στην ραχιαία επιφάνεια του σώματος των ζώων δημιουργήθηκε χειρουργικό τραύμα διαστάσεων 2x2 cm2. Για την επιτυχία του σκοπού της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν δύο ομάδες από 20 αρένες επίμυες. Οι 20 επιμύες της πρώτης ομάδας απετέλεσαν την πειραματική ομάδα και τα τραύματα τους υποβάλλονταν σε 7 λεπτών καθημερινή ακτινοβόλιση με πολωμένο υπέρυθρο φως παραγόμενο από μηχάνημα εκπομπής BIOPTRON. Εις την δεύτερη ομάδα ελέγχου τα ζώα υποβαλλόταν εις την ίδια διαδικασία αλλά το μηχάνημα ήταν απενεργοποιημένο. Οι επιμύες θυσιάζονταν την 0, 5η , 10η , 15η , και 20η ημέρα, ακολουθούσε αφαίρεση του δέρματος της τραυματισμένης περιοχής. Οι διαστάσεις του τραύματος και η διαδικασία επούλωσης καθοριζόταν με τη μέθοδο της πλανιμετρίας και με ιστολογικές εξετάσεις. Βιοψίες πάρθηκαν από τους επιμύες που είχαν θανατωθεί με ευθανασία και έγιναν τα παρασκευάσματα για τις εξετάσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πλανιμετρίας, υπήρχε επιτάχυνση της διαδικασίας επούλωσης στην πειραματική ομάδα, ενώ αύξηση παρατηρήθηκε στην διαδικασία επούλωσης και από τις ιστολογικές εξετάσεις, συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου.

Λέξεις κλειδιά: υπέρυθρο πολωμένο φως, επούλωση τραύματος, ανάπλαση αγγείων, νέο-επιθηλιοποίηση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.