Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Μελέτη στη μαιευτική φροντίδα των Αλβανίδων που διαμένουν στην Ελλάδα

Μάρθα Μωραΐτου , Εσμεράλντα Λαμάι

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των οικονομικών μεταναστών των Αλβανών και των οικογενειών τους στην Ελλάδα. Οι Αλβανίδες κατά την διάρκεια της κύησης απευθύνονται στα νοσοκομεία για την παρακολούθηση της κύησης τους και την παροχή μαιευτικής φροντίδας κατά τον τοκετό. Στην μελέτη αυτή το δείγμα αποτελούν 175 λεχωίδες Αλβανίδες που γέννησαν σε μεγάλο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Στην πλειοψηφία τους οι γυναίκες αυτές δηλώνουν την ικανοποίηση τους από την προσφερόμενη μαιευτική φροντί- δα, αν και πολλές είχαν ελλιπή παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της κύησης και ένιωθαν φόβο κατά την είσο- δο τους στο νοσοκομείο.

Λέξεις κλειδιά: Μετανάστες, Αλβανοί, τοκετός, διακρίσεις

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.