Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Πεθαίνοντας από Ντόπινγκ για τη Νίκη

Στυλιανός Αντωνιάδης , Ελισάβετ Διονυσοπούλου

Περίληψη

Η κοινή γνώμη, οι γιατροί, καθώς και οι υπόλοιποι επαγγελματίες στο χώρο της υγείας πολύ πρόσφατα συνειδητοποίησαν τις διαστάσεις που έχει λάβει χρήση απαγορευμένων ουσιών από τους πρωταθλητές με σκοπό την αύξηση της απόδοσής τους.
Το πρόβλημα του ντόπινγκ είναι συνδεδεμένο με την ιστορία του αθλητισμού. Στις μέρες μας, χάρη στη συνεχή πρόοδο της επιστήμης ανακαλύπτονται ολοένα και περισσότερες ουσίες και μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της δύναμης, τη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης, την αντοχή στον πόνο κ.τ.λ. Προσπάθειες καταπολέμησης του ντόπινγκ καταβάλλονται από εθνικούς και παγκόσμιους οργανισμούς. Η αποτελεσματικότητα, όμως, της δράσης τους δεν είναι ακόμα ορατή, με επακόλουθο να υπάρχουν διεθνώς θύματα από τις παρενέργειες του ντόπινγκ. Πριν ο αριθμός των θυμάτων αυξηθεί σε ιδιαίτερα επικίνδυνο βαθμό, θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Λέξεις κλειδιά: Ντόπινγκ, νίκη, θάνατος

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.