Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

"Θεραπεία μέσω της Τέχνης" Εικαστική έκφραση - Συμβολισμός

Κωνσταντίνος Κουκουρίκος , Φανή Τόττη

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια οι ψυχοθεραπευτικές πρακτικές αυξάνονται θεαματικά. Καθεμιά απ’ αυτές πιστεύει ότι έχει τη μεγάλη απάντηση στον ανθρώπινο πόνο, σωματικό και ψυχικό.
Μια απ’ αυτές, είναι και η "θεραπεία μέσω της τέχνης", που κατέχει ιδιαίτερη θέση στις Η.Π.Α και στην Ευρώπη. Στο κέντρο αυτής της θεραπευτικής προσέγγισης είναι η έμφαση που δίνει στον πάσχοντα άνθρωπο ως ενεργητικού παράγοντα για την ίαση του ίδιου. Η "θεραπεία μέσω της τέχνης" ή Art Therapy, όπως είναι γνωστή στα αγγλικά, θέλει τον άνθρωπο "δημιουργό". Ο άνθρωπος μέσα από τα σχέδια, τα γλυπτά, τις ζωγραφιές, τα κεντήματα που κατασκευάζει αυθόρμητα, προβάλλει ένα κομμάτι του ψυχισμού του. Η εξωτερίκευση αυτή έχει από μόνη της θεραπευτική αξία, άσχετα αν αργότερα ειδικοί του χώρου αντελή- φθησαν και υποστήριξαν ότι οι δημιουργίες των ασθενών έχουν άμεση σχέση με τις ενδοψυχικές συγκρούσεις τους.
Κατανοούμε λοιπόν, τη σημασία που μπορεί να ασκήσει η "θεραπεία μέσω της τέχνης" κυρίως στο χώρο της ψυχικής υγείας. Τα άτομα που πάσχουν από μια ψυχική νόσο, στην προσπάθειά τους να μην χάσουν την επαφή τους με την πραγματικότητα, βρίσκουν, ως σανίδα σωτηρίας, τη δημιουργία κάποιου έργου. Αλλά και οι επαγγελματίες του χώρου (ψυχίατροι - νοσηλευτές) κατανοούν και εκτιμούν τον "εναλλακτικό" αυτό τρόπο επικοινωνίας, την ιδιαίτερη αισθητική δύναμή του και την δυναμική που αναπτύσσει.
Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μια γνωριμία με τη "θεραπεία μέσω της τέχνης", γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην εικαστική έκφραση ως θεραπεία και στο ρόλο της συμβολικής έκφρασης.

Λέξεις κλειδιά: θεραπεία μέσω της τέχνης, εναλλακτική θεραπεία, εικαστική έκφραση, συμβολισμός

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.