Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Στάση της Κοινής Γνώμης, των Επαγγελματιών Υγείας και των Φοιτητών απέναντι στην Ψυχική Νόσο

Ευαγγελία Αδαλή , Eλένη Ευαγγέλου

Περίληψη

Η ετοιμότητα του κοινού για αποδοχή και υποστήριξη του ψυχικώς πάσχοντα επηρεάζει κατά μεγάλο μέρος την επιτυχή επανένταξή του στο κοινωνικό σύνολο. Αρνητική στάση υπάρχει στους επαγγελ- ματίες υγείας και σ’ εκείνους που υπηρετούν την ψυχική υγεία με αποτέλεσμα τη μη αποτελεσματική θεραπεία και την κοινωνική απομόνωση των ψυχικά ασθενών, αφού η συγκεκριμένη στάση, στην πράξη σημαίνει απόρριψη και κατά συνέπεια αποθάρρυνση του ασθενούς και διαιώνιση του ιδρυματισμού του. Οι στάσεις των φοιτητών νοσηλευτικής και ιατρικής απέναντι στα ψυχικώς πάσχοντα άτομα θεωρούνται σημαντικές, αφού ο τρόπος με τον οποίο εκπαιδεύονται ν' αντιμετωπίσουν τους ψυχικά αρρώστους είναι πιθανό να επηρεάσει τη στάση τους απέναντι στην ψυχική ασθένεια. Επισημαίνεται η ανάγκη ευαισθητοποίησης τόσο του κοινού όσο και όλων όσοι εμπλέκονται με την παροχή φροντίδας στους ψυχικά ασθενείς, με σκοπό τη μείωση της κοινωνικής απόστασης από τον ασθενή και την ομαλότερη επανένταξή του στο κοινωνικό σύνολο.

Λέξεις κλειδιά: Ψυχική νόσος, Στάση, Κοινό, Επαγγελματίας υγείας, Σπουδαστής νοσηλευτικής, Εκπαίδευση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.