Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την υγιεινή των χεριών

Ελένη Αποστολοπούλου , Α. Μίχτη

Περίληψη

Σήμερα διατίθενται έξι αντιμικροΒιακά σκευάσματα τα οποία είναι σχεδιασμένα για το πλύσιμο, το χειρουργικό τρίψιμο ή την αντισηψία των χεριών. Το καθένα από αυτά είναι διαφορετικό και κανένα δεν είναι ιδανικό για όλες τις χρήσεις. Αυτοί οι αντισηπτικοί παράγοντες είναι: οι αλκοόλες, η γλυκονική χλωρεξι- δίνη, η χλωρεξυλενόλη, το ιώδιο και τα ιωδοφόρα, οι ενώσεις του τεταρτογενούς αμμωνίου και το tridosan. Η παρούσα ανασκόπηση αναφέρεται στο αντιμικρο- Βιακό φάσμα, στην ταχύτητα δράσης και στις ανεπιθύμητες επιδράσεις των παραγόντων της υγιεινής των χεριών

Λέξεις κλειδιά: Αντισηπτικοί παράγοντες, πλύσιμο χεριών, υγιεινή χεριών

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.