Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Νεότερες Απόψεις για την Πρόληψη των Λοιμώξεων στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Ελένη Αποστολοπούλου

Περίληψη

Το άρθρο αυτό απευθύνεται στους εργαζόμενους της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για να τους πείσει ότι οι αρχές ελέγχου των λοιμώξεων στη ΜΕΘ βασίζονται σε απλές έννοιες και ότι η εφαρμογή των προληπτικών στρατηγικών δε θα πρέπει να εξετάζεται ως ένας απλός διοικητικός ή πιεστικός έλεγχος των δραστηριοτήτων τους, αλλά μάλλον ως βασικά μέτρα που είναι εύκολο να εφαρμοστούν πλησίον του ασθενούς. Αυτές οι στρατηγικές μπορεί να είναι αποτελεσματικές για μεγάλα χρονικά διαστήματα μόνο εάν μπορούν να ενσωματωθούν στη συμπεριφορά όλων των εργαζομένων που ασχολούνται με τη φροντίδα των ασθενών.

Λέξεις κλειδιά: Πρόληψη , λοιμώξεις, ΜΕΘ

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.