Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Οι Επιπτώσεις της Ανεπιθύμητης Γονιμότητας στη Νεαρή Ηλικία

Χρυσούλα Μελισσά-Χαλικιοπούλου

Περίληψη

Η εργασία αυτή αναφέρειαι στις επιπτώσεις της ανεπιθύμητης γονιμότητας σε νεαρά άτομα, αναπτύσσοντας τις διαφορετικές οπτικές γωνίες μέσα από τις οποίες τα δύο φύλα αντιμετωπίζουν την υιοθεσία και την τεχνητή διακοπή της κυήσεως. Παρουσιάζονται επίσης, τα ψυχολογικά προβλήματα που βιώνουν, το κοινωνικό στίγμα, ακόμη και οι προκαταλήψεις των επαγγελματιών ψυχικής υγείας απέναντι τους.

Λέξεις κλειδιά: Ανεπιθύμητη γονιμότητα, διαφορές φύλων, συναισθηματικές αντιδράσεις στην τεχνητή διακοπή κυήσεως και στην υιοθεσία, κοινωνικό στίγμα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.