Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Νεότερες απόψεις για την υγιεινή των χεριών

Ελένη Αποστολοπούλου , Κυριακή Τελαλίδου

Περίληψη

Το άρθρο αυτό εξετάζει τις πρακτικές υγιεινής των χεριών των εργαζομένων στους χώρους φροντίδας υγείας, το επίπεδο συμμόρφωσης του προσωπικού στις προτεινόμενες τεχνικές πλυσίματος των χεριών και τους παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς τη συμμόρφωση, επιπλέον, συνοψίζει τις νέες μελέτες για την αποτελεσματικότητα του τριψίματος των χεριών με αλκοόλη και για τη χαμηλή επίπτωση της δερματίτιδας που σχετίζεται με τη χρήση αυτής της τεχνικής. Τέλος, τονίζεται η αξία των διεπιστημονικών προγραμμάτων προαγωγής της υγιεινής των χεριών και ο πιθανός ρόλος του τριψίματος των χεριών με αλκοόλη στη βελτίωση των τεχνικών υγιεινής των χεριών.

Λέξεις κλειδιά: Υγιεινή των χεριών, τρίψιμο των χεριών με αλκοόλη

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.