Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Συμπληρωματική Ιατρική. Μια νέα διάσταση στα επαγγέλματα υγείας στην £υρωπαΐκή Ένωση

Τάσος Βαρθολομαίος

Περίληψη

Γίνεται μια ανασκόπηση των σύγχρονων εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πεδίο της Συμπληρωματικής Ιατρικής και αξιολόγηση των δεδομένων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τη σημερινή θέση της Συμπληρωματικής Ιατρικής στην Ελλάδα σε σχέση με χώρες με καλοσχεδιασμένες από δεκαετιών ρυθμίσεις στο πεδίο, με Βάση την ευαισθησία και το ενδιαφέρον για την πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπως η Μ. Βρετανία. Παράλληλα διερευνάται η θέση της Συμπληρωματικής Ιατρικής στη Νοσηλευτική και Μαιευτική στο βρετανικό μοντέλο και διατυπώνονται προτάσεις για τη σχετική εναρμόνιση σε θέματα εκπαίδευσης και άσκησης και στη χώρα μας.

Λέξεις κλειδιά: Συμπληρωματική Ιατρική, Ευρωπαϊκή Ένωση, Νοσηλευτική

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.