Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διερεύνηση γνώσεων και απόψεων νοσηλευτών σχετικά με την περιβαλλοντική υγεία και την κλιματική αλλαγή

Κωνσταντίνος Ευγενικός , Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί ήδη και αναμένεται στο μέλλον να προκαλέσει ακόμη πιο έντονα, σημαντικά προβλήματα υγείας στον πληθυσμό. Οι Νοσηλευτές καλούνται να αναγνωρίσουν την συμβολή τους ως επαγγελματίες υγείας και να εκπαιδευτούν κατάλληλα ώστε να μπορέσουν να τις αντιμετωπίσουν επαρκώς, ως μέλη της διεπιστημονικής ομάδας. Σκοπός: Η διερεύνηση των γνώσεων και των απόψεων των Νοσηλευτών για την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική υγεία, καθώς και την σημαντικότητα της εκπαίδευσης σε θέματα κλιματικής αλλαγή που επηρεάζουν την υγεία του πληθυσμού Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση αγγλόφωνων και ελληνόφωνων πρωτογενών ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών της τελευταίας δεκαετίας, με την χρήση λέξεων-κλειδιών στις βάσεις δεδομένων: Google Scholar, PubMed και SCOPUS. Αποτελέσματα: Προέκυψε ότι οι Νοσηλευτές στην πλειονότητα τους γνωρίζουν για την ύπαρξη των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των αιτιών που την προκαλούν, όμως υπάρχει ελλιπής γνώση και αδυναμία αντιμετώπισης των συνεπειών της με τις ανάλογες δεξιότητες που άπτονται της αντιμετώπισης της, ενώ δεν γνωρίζουν επαρκώς θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική υγεία. Η πλειοψηφία των Νοσηλευτών θεωρεί ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην κλιματική αλλαγή και την ανθρώπινη υγεία, παρόλα αυτά δεν γνωρίζουν με ποιο τόπο θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της. Συμπεράσματα: Οι γνώσεις των νοσηλευτών σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική υγεία θεωρούνται ως επι το πλείστων ανεπαρκείς, ενώ παράλληλα οι νοσηλευτές δεν φαίνεται να έχουν κατανοήσει επαρκώς τον πολυσχιδή ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν στην διαχείριση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία. Η σύγχρονη και καίρια νοσηλευτική εκπαίδευση με περιβαλλοντικό χαρακτήρα πρέπει να ενισχυθεί.

Λέξεις κλειδιά: Νοσηλευτική, περιβαλλοντική υγεία, Κλιματική αλλαγή,   Νοσηλευτική  Εκπαίδευση, απόψεις και γνώσεις νοσηλευτών, Δημόσια υγεία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.