Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ιατρική και Ανθρωπιστικές Επιστήμες: η άρση των εμποδιών και ο δρόμος προς τον "τρίτο πολιτισμό"

Ελένη Μαυροειδή

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται μία σύντομη εισαγωγή στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Ιατρική και των Ανθρωπιστικών Σπουδών στις Επιστήμες της Υγείας. Έχοντας ως βασική αρχή την έννοια της «διεπιστημονικότητας», οι επιστήμονες τόνισαν την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός κλίματος διαλόγου ανάμεσα στις θετικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Η παρουσίαση των στοιχείων λαμβάνει τη μορφή ιστορικής αναδρομής, με την έννοια ότι αναφέρονται τα ονόματα των εισηγητών και των περιοδικών εκδόσεων που στάθηκαν «σταθμοί» στη δόμηση και θεωρητική πλαισίωση του πεδίου των Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Ιατρική. Το πλήθος, βέβαια, των συζητήσεων γύρω από τις Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Ιατρική ωριμάζει ακόμα περισσότερο τις δυναμικές του πεδίου, οδηγώντας πολλούς μελετητές να μιλούν πλέον για τη μετεξέλιξή του στις Ανθρωπιστικές Σπουδές στις Επιστήμες της Υγείας. Το εν λόγω ερευνητικό πεδίο ενσωματώνει τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες στην ιατρική πραγματικότητα, προκειμένου οι επαγγελματίες στον χώρο της υγείας να αποκτήσουν έναν νέο τρόπο γνώσης και κλινικής πρακτικής στη δύσκολη «αρένα» παροχής της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο αυτό, το ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών των ιατρικών σχολών σε αμερικανικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ακολουθεί ανάλογες διεπιστημονικές συμπράξεις με την εισαγωγή μαθημάτων από το περιβάλλον των Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Ιατρική, αλλά και των Επιστημών της Υγείας. Στην Ελλάδα, οι ανθρωπιστικές κατευθύνσεις στο πρόγραμμα σπουδών των ιατρικών σχολών πλαισιώνεται μέσα από τα μαθήματα ιστορίας της ιατρικής, αρχών φιλοσοφίας και ιατρικής ηθικής, προάγωντας αντίστοιχα ένα κλίμα διαλόγου και διεπιστημονικής συνεργασίας.

Λέξεις κλειδιά: Ανθρωπιστικές Σπουδές στις Επιστήμες της Υγείας, Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Ιατρική, Διεπιστημονικότητα, Ιατρική, Λογοτεχνία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.