Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Παθογένεια και διαγνωστική προσέγγιση ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου στην παιδική ηλικία

Γεώργιος Κατσάρας , Πετρίνα Σαμαρτζή

Περίληψη

Οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου (ΙΦΝΕ) είναι μία ομάδα διαταραχών που κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η φλεγμονή της πεπτικής οδού, συμπεριλαμβανομένης της νόσου Crohn (ΝC) και της ελκώδους κολίτιδας (ΕΚ). Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η ανασκόπηση της σαξονικής βιβλιογραφίας αναφορικά με την επιδημιολογία, την παθογένεια και την διάγνωση των ΙΦΝΕ. Τα τελευταία χρόνια, η επίπτωση της NC φαίνεται να αυξάνεται, ενώ αυτή της ΕΚ παραμένει αμετάβλητη. Η γενετική προδιάθεση του ατόμου,  το εξωτερικό περιβάλλον, η εντερική μικροβιακή χλωρίδα και οι ανοσολογικές αποκρίσεις εμπλέκονται στην παθογένεια των ΙΦΝΕ. Τα κλινικά συμπτώματα και σημεία με τα οποία παρουσιάζονται οι ΙΦΝΕ είναι στην πλειονότητά τους κοινά σε όλες τις κατηγορίες. Καμία εργαστηριακή εξέταση δεν είναι παθογνωμονική για τις ΙΦΝΕ, ενώ η καλπροτεκτίνη κοπράνων είναι πιο αξιόπιστος δείκτης ως προς την διάγνωση σε σχέση με τους άλλους δείκτες φλεγμονής. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι απεικόνισης, με πιο πρόσφατη την ενδοσκόπηση με κάψουλα, με την κάθε μία να υπερέχει της άλλης ανάλογα το στάδιο και τις εκδηλώσεις της νόσου. Η αλλαγή του τρόπου ζωής τις τελευταίες δεκαετίες έχει οδηγήσει στην αύξηση των ΙΦΝΕ στην παιδική ηλικία. Οι εξελίξεις της βιοϊατρικής τεχνολογίας έχουν οδηγήσει σε νέες μεθόδους, εργαστηριακές και απεικονιστικές, με αποτέλεσμα πιο αξιόπιστη διαγνωστική προσέγγιση.

Λέξεις κλειδιά: Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, νόσος Crohn, ελκώδης κολίτιδα, παιδική ηλικία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.