Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Βιοηθική και Κλινικές Μελέτες σε Ζώα

Φωτεινή Μασούρα , Ιωάννης Αζέλης , Αλεξάνδρα Σκίτσου , Αλεξάνδρα-Νεκταρία Λαιζηνού , Ελπίδα Μητσούλα , Γιώργος Χαραλάμπους

Περίληψη

Εισαγωγή: Ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται στην έρευνα έχει αυξηθεί με την πρόοδο και την ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας. Κάθε χρόνο, εκατομμύρια πειραματόζωα χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Ο πόνος, η αγωνία και ο θάνατος που βιώνουν τα ζώα κατά τη διάρκεια επιστημονικών πειραμάτων αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια θέμα συζήτησης. Εκτός από το έντονο θέμα της ηθικής που προκύπτει, υπάρχουν κι επιπλέον μειονεκτήματα αυτών των πειραμάτων όπως η ανάγκη για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, τα χρονοβόρα πρωτόκολλα και το υψηλό κόστος. Πλέον, αρκετές εναλλακτικές λύσεις για τις δοκιμές σε ζώα έχουν αναπτυχθεί με σκοπό να ξεπερα-στούν τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με αυτά αλλά και να αποφευχθούν παράλληλα οι ανήθικες διαδικασίες.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποδειχθεί ότι το συγκεκριμένο πεδίο της Ιστομηχανικής μπορεί να

αποτελέσει μελλοντικά ένα σημαντικό εργαλείο που να οδηγήσει στην μείωση χρήσης ζώων και στην εφαρμογή των 3RS.

Υλικό – Μέθοδος: Χρησιμοποιήσαμε τη βάση δεδομένων PUBMED για να επιλέξουμε τις μελέτες που περιγράφουν αυτά τα προϊόντα της ιστομηχανικής τα οποία αντικαθιστούν τα ζώα κατά τα πειράματα. Η έρευνα έλαβε χώρα μεταξύ Ιουνίου Αυγούστου 2018 και επαναλήφθηκε το Μάρτιο του 2021.

Αποτελέσματα: Εντοπίστηκαν 5 μελέτες: οι 3 αφορούν τα δέρματα πλήρους πάχους και πειραματικά αποδεικνύουν ότι υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για in vitro έρευνες και οι άλλες 2 αναφέρονται στην ανακατασκευασμένη ανθρώπινη επιδερμίδα όπου πειραματικά με τη χρήση διαφόρων χημικών ουσιών ελέγχεται η αντίδρασή τους σε αυτά.

Συμπεράσματα:  Οι νέες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στον τομέα της μηχανικής των ιστών μας δίνουν τη δυνατότητα κατασκευής λειτουργικών ιστών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοντέλα για την αξιολόγηση του κινδύνου για τον άνθρωπο που πιθανόν να κρύβουν κάποιες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων.

Λέξεις κλειδιά: Ιστομηχανική, εναλλακτικές λύσεις, πειράματα σε ζώα, βιοηθική

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.