Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Επιδημιολογία της HIV λοίμωξης: φραγμοί κατά την αγωγή PreP και στρατηγικές εξομάλυνσης

Ευανθία Μπουτζέτη , Ιωάννης Αποστολάκης , Παύλος Σαράφης

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η αντιρετροϊκή θεραπεία (cART) είναι ένα ισχυρό μέσο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το νέο λοιμώδη νόσημα του ιού Human Immunodeficiency Virus (HIV). Ιδιαίτερα, η αγωγή Pre-Exposure Prophylaxis (PreP) χορηγείται πριν από την έκθεση στον ιό και επιφέρει θεαματικά αποτελέσματα, σώζοντας πλήθος κόσμου.

Σκοπός: Το παρόν άρθρο αναλύει την ελληνική θέση, τη σχετιζόμενη με την Επιδημιολογία του ιού HIV, την τελευταία δεκαετία, σε σύγκριση με τις Ευρωπαϊκές χώρες, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στους στόχους του  Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Επιπροσθέτως, αναφέρεται στους φραγμούς που αντιμετωπίζουν τα άτομα με HIV, στην εφαρμογή της αγωγής PrEP και στις στρατηγικές υπερνίκησής τους.

Υλικό και Μέθοδος: Έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση στην αγγλική γλώσσα στις διεθνείς βάσεις  δεδομένων Scopus, Pubmed και Google Scholar, χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά.

Αποτελέσματα: Η αγωγή των αντιρετροϊκών φαρμάκων αποτελεί ένα νέο μέτρο πρόληψης, πριν ή μετά την έκθεση, ενάντια στη μετάδοση του ιού HIV. Η Ελλάδα, αν και έχει πετύχει εν μέρει τους επιθυμητούς στόχους του ΟΗΕ του 2020, σχετικά με τη διάγνωση και θεραπεία του HIV, χρειάζεται αρκετή ακόμα προσπάθεια για ολοκληρωτική επίτευξή τους. Τα εμπόδια δυστυχώς κατά τη διάθεση της αγωγής PrEP είναι πολλά, όμως η πολύπλευρη προσέγγιση του ζητήματος σε συνδυασμό με τις αποτελεσματικές παρεμβάσεις και στρατηγικές, όχι μόνο των κυβερνήσεων αλλά και της συμπεριφοράς όλων, μπορούν να εξομαλυνθούν.

  Συμπεράσματα: Η εξάλειψη του συνδρόμου AIDS με την έγκαιρη εφαρμογή, τη χορήγηση και την αγωγή των καλύτερων αντιρετροϊκών θεραπειών (cART) συμβάλλει στον περιορισμό ή ανακοπή της παγκόσμιας επιδημίας του HIV.

Λέξεις κλειδιά: λοίμωξη, AIDS, PrEP αγωγή, φραγμοί, στρατηγικές

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.