Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου

Ιωάννης Κουρής , Γεωργία Τουλιά

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

O σύγχρονος τρόπος ζωής αποτελεί έναν από τους παράγοντες που καθορίζουν την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου παχέος εντέρου. Ενώ τα ποσοστά θνησιμότητας από τον καρκίνο του παχέος εντέρου έχουν μειωθεί από τις αρχές της δεκαετίας του '70 ως αποτέλεσμα προηγούμενης ανίχνευσης και καλύτερης θεραπείας, παραμένει ο τρίτος συνηθέστερος καρκίνος τόσο στους άνδρες (μετά τον καρκίνο του πνεύμονα και τον καρκίνο του προστάτη) όσο και στις γυναίκες (μετά τον καρκίνο του μαστού και τον καρκίνο του πνεύμονα), αλλά και η δεύτερη πιο συνηθισμένη αιτία θανάτου από καρκίνο συνολικά. Εάν ο καρκίνος του παχέος εντέρου διαγνωστεί στο αρχικό στάδιο, η πιθανότητα πενταετούς επιβίωσης αυξάνεται στο 93%. Ειδικότερα το είδος αυτού του καρκίνου συνδέεται με τον τρόπο ζωής και περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως: διατροφή, παχυσαρκία, σωματική δραστηριότητα, οινόπνευμα και καπνός, από του στόματος αντισυλληπτικά και άλλα φάρμακα, οικογενειακό ιστορικό.

Η θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου του παχέος εντέρου εξαρτάται από τη θέση, το στάδιο τη γενική υγεία και τις διατροφικές προτιμήσεις του ασθενή. Όσο πιο έγκαιρα διαγνωστεί, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η αφαίρεσή του. Βασικός στόχος κάθε θεραπευτικής προσέγγισης είναι η ποιότητα ζωής του ασθενή σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Η Ποιότητα Ζωής (ΠΖ) αναφέρεται σε διάφορες διαστάσεις της καθημερινότητας ενός ατόμου, όπως στην λειτουργικότητά του, στην ευημερία του καθώς και στην γενικότερη αντίληψη για την υγεία του σε σωματικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο. Η εκτίμησή της, ωστόσο, καθίσταται δύσκολη διότι εξαρτάται από τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις του ατόμου καθώς και από την προσωπική εκτίμηση της κατάστασής του. Συνεπώς, η ποιότητα ζωής του ατόμου μπορεί να ορισθεί ως η αντίληψη για την θέση του στην κοινωνία που ανήκει αλλά και για το σύστημα αξιών της κοινωνίας αυτής, σε συνδυασμό με τους στόχους του και τις προσδοκίες του.

Λέξεις κλειδιά: Ποιότητα ζωής, καρκίνος παχέος εντέρου, θεραπευτική προσέγγιση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.