Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο πνεύμονος

Αγγελική Κυρανούδη , Γεωργία Τουλιά

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο καρκίνος του πνεύμονα ευθύνεται για το 34% περίπου των θανάτων από καρκίνο στους άνδρες και για το 23% στις γυναίκες. Είναι μία σοβαρή νόσος και για το 85% περίπου των ασθενών, η διάγνωση γίνεται όταν βρίσκονται στο στάδιο 3 ή 4 της νόσου, καθώς ο καρκίνος του πνεύμονα εξελίσσεται αθόρυβα και μόνο όταν έχει πλέον επεκταθεί προκαλεί προβλήματα στον ασθενή που τον οδηγούν στο ιατρό. Έχει μεταστατική μορφή, έχοντας ως πηγή τα κύτταρα του πνεύμονα και μπορεί να προκληθεί είτε από γενετικούς είτε από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η έγκαιρη διάγνωσή του από το ιατρικό προσωπικό, προσφέρει στον ασθενή καλύτερα ποσοστά επιβίωσης. Ανάλογα με το στάδιο του καρκίνου, επιλέγεται και η κατάλληλη θεραπεία-χειρουργική αφαίρεση, χημειοθεραπεία ή/και ακτινοθεραπεία. Βασικός στόχος κάθε θεραπευτικής προσέγγισης είναι η ποιότητα ζωής του ασθενή σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Τα βασικά συμπτώματα είναι ο βήχας, ο πόνος σε μια περιοχή του θώρακα ή εντοπισμένος σε μία ή περισσότερες πλευρές, η κούραση, η αδυναμία και η ανεξήγητη απώλεια βάρους. Η Ποιότητα Ζωής (ΠΖ) αναφέρεται σε διάφορες διαστάσεις της καθημερινότητας ενός ατόμου, όπως στην λειτουργικότητά του, στην ευημερία του καθώς και στην γενικότερη αντίληψη για την υγεία του σε σωματικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι περισσότερες βιβλιογραφικές μελέτες αναφέρουν ότι η ποιότητα ζωής σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα είναι πιο χαμηλή από ότι στον υγιή πληθυσμό. Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι οι άντρες εμφανίζουν υψηλότερη ποιότητα ζωής ως προς τον κοινωνικό και ψυχολογικό κομμάτι, από τις γυναίκες.

Λέξεις κλειδιά: Ποιότητα ζωής, καρκίνος πνεύμονος, θεραπευτική προσέγγιση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.