Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ο ρόλος του φαρμακοποιού στη διαχείριση του καρκινικού πόνου : οριοθετημένη ανασκόπηση

Ευάγγελος Αλιφέρης , Τίνα Γκαράνη-Παπαδάτου

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Οι κακοήθειες εξακολουθούν να αποτελούν μια από τις πρώτες αιτίες θανάτου. Το 2020 καταγράφηκαν 10 εκατομμύρια θάνατοι οφειλόμενοι σε αυτό. Σημαντικό είναι όμως ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της νόσου είναι η αναποτελεσματική διαχείριση του καρκινικού πόνου.

Σκοπός: Η διερεύνηση της συμβολής του φαρμακοποιού στο θέμα της διαχείρισης του καρκινικού πόνου.

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε παγκοσμίως έγκυρες μηχανές αναζήτησης επιστημονικών θεμάτων και άρθρων (PubMed, Medline) και σε οργανισμούς παγκοσμίου κύρους (όπως ο ΠΟΥ και η IASP). Χρονικό πλαίσιο  τέθηκε η εικοσαετία ως ικανό χρονικό διάστημα. Ως  γλώσσα αναζήτησης καθορίστηκε η αγγλική.

Αποτελέσματα: Η μεγάλη πλειοψηφία των άρθρων εστιάζει στον διεπιστημονικό πόλο και τη σημασία του ρόλου του φαρμακοποιού στην παρηγορητική θεραπεία. Εν συνεχεία ακολουθούν τα θέματα οπιοειδών και πολιτικών, τα θέματα εκπαίδευσης, τα θέματα φαρμάκων εκτός ενδείξεων και τα θέματα εξατομικευμένης θεραπείας.

Συμπεράσματα: Συνεπώς καταδεικνύεται ότι ο ρόλος του φαρμακοποιού στην θεραπευτική ομάδα του ασθενή με νεοπλασίες είναι καθοριστικός. Ειδικότερα για την την καλύτερη διαχείριση και παροχή φροντίδας στον καρκινοπαθή ασθενή είναι σημαντικό να αναπτυχθούν και στη χώρα μας παρόμοιες πολιτικές  ώστε ο φαρμακοποιός να αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της διεπιστημονικής ομάδας.

Λέξεις κλειδιά: διαχείριση πόνου, ανθρώπινα δικαιώματα, φαρμακοποιός, καρκινικός πόνος, Παρηγορητική φροντίδα, Δημόσια υγεία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.