Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Λοιμώξεις κεντρικών φλεβικών γραμμών στα παιδιά με καρκίνο: Συστηματική Ανασκόπηση

Άννα Μαρίνα Λιάπη , Χριστίνα Μαρβάκη , Ιωάννης Κουτελέκος , Ευάγγελος Δούσης

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις που σχετίζονται με την κεντρική φλεβική γραμμή (Central Line-associated Bloodstream Infections – CLABSI’s) επιβαρύνουν την υγειονομική περίθαλψη των παιδιών με καρκίνο.

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των CLABSI’s στα παιδιά με καρκίνο.

Υλικό-Μέθοδος: Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που πραγματοποιήθηκε από 2012-2022, με αναζήτηση άρθρων με τη χρήση λέξεων κλειδιών σε διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (PubMed, Scopus). Το δείγμα της μελέτης συμπεριλαμβάνει δημοσιευμένα ερευνητικά άρθρα που αναφέρονται στη θεραπεία, την επίπτωση και τους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης των CLABSI’s. Τα κριτήρια εισαγωγής των άρθρων στη μελέτη ήταν: 1. Να είναι γραμμένα στην Αγγλική  γλώσσα, 2. Να αφορούν παιδιά (<18 ετών) με καρκίνο που φέρουν κεντρική φλεβική γραμμή (ΚΦΓ), 3. Να αφορούν τις CLABSI’s  αυτών των παιδιών. Μετά την αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων προέκυψαν συνολικά 12 άρθρα.

Αποτελέσματα: Οι CLABSI’s σε παιδιά με καρκίνο αφορούν το 4,5-29% των παιδιών αυτών που φέρουν ΚΦΓ. Οι πιο συχνοί μικροοργανισμοί που παρατηρήθηκαν σε CLABSI’s ήταν οι κοαγουλάση(-) σταφυλόκοκκοι και η Klebsiella pneumoniae και οι μύκητες. Οι παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση CLABSI’s σε παιδιά με καρκίνο αφορούν κυρίως το βαθμό οξείας ασθένειας του παιδιού, το βαθμό ουδετεροπενίας του παιδιού, το είδος του καθετήρα, την εντατική χορήγηση χημειοθεραπείας, την παρεντερική διατροφή, τη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο, τη θέση εισαγωγής του καθετήρα, τη χρήση αντιβιοτικών, την ημέρα εισαγωγής και τη λειτουργία της ΚΦΓ, τον αριθμό μεταγγίσεων και εξετάσεων αίματος. Η συμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας με τα συνιστώμενα μέτρα για τη φροντίδα της ΚΦΓ παραμένει υψηλή ενώ η συμμόρφωση των γονέων/οικογενειών είναι χαμηλή.

Συμπεράσματα: Οι επαγγελματίες υγείας που φροντίζουν παιδιά με καρκίνο οφείλουν να επιτηρούν συστηματικά για την εμφάνιση των CLABSI’s, να λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό των παραγόντων που επιδρούν στην εμφάνισή τους και να ενημερώνουν/εκπαιδεύουν τους γονείς ώστε να συμμορφώνονται με τη τήρηση των οδηγιών για τη φροντίδα των ΚΦΓ.

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.