Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διαχείριση φαρμακευτικών δηλητηριάσεων στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ενός γενικού περιφερειακού νοσοκομείου

Μαρία Στραβογιάννη , Ελένη Συμεωνίδου , Χριστίνα Μαρβάκη , Απόστολος Βασίλειος Μέλλιος , Αντωνία Καλογιάννη , Γεωργία Τουλιά

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η υπερδοσολογία φαρμάκων αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες δηλητηρίασης. Η δηλητηρίαση αντιμετωπίζεται σε πρώτο βαθμό, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) ενός νοσοκομείου.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της διαχείρισης των φαρμακευτικών δηλητηριάσεων στο ΤΕΠ επαρχιακού νοσοκομείου.          

Υλικό-Μέθοδος: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη που διεξήχθη σε Γενικό περιφερικό Νοσοκομείο κατά τα έτη 2008,2009,2015,2016 και 2017.  Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 258 ασθενείς ηλικίας > 15 ετών, που προσήλθαν στο ΤΕΠ με αιτία εισόδου,  φαρμακευτική δηλητηρίαση. Κατεγράφησαν σε όλους τους ασθενείς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, ημερομηνία συμβάντος, ώρα συμβάντος, η αιτία συμβάντος, ώρα και τρόπος διακομιδής, συνοδά νοσήματα, σύστημα ABCDE, εργαστηριακός - ακτινολογικός έλεγχος, ηλεκτροκαρδιογράφημα, χρόνος παραμονής στα ΤΕΠ και  έκβαση. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS23.

Αποτελέσματα: Το 65,9% (n=170) ήταν γυναίκες και το 33,3% (n=86) άνδρες με μέση ηλικία τα 39,8 έτη. Οι βενζοδιαζεπίνες με 41,5% (n=107) και τα παυσίπονα με 18,6% (n=48), ήταν οι συχνότερες ουσίες που έλαβαν οι ασθενείς με φαρμακευτική δηλητηρίαση. Στο 99,2% (n=239) των ασθενών έγινε αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος, ενώ κάτω από μια ώρα παραμονής στο ΤΕΠ είχε το 58,2%. Οι  επτά στου δέκα ασθενείς έπασχαν από ψυχικό νόσημα.                                                                  

 Συμπεράσματα: Διαπιστώνεται η αναίτια εισαγωγή ενός μεγάλου ποσοστού ασθενών σε κάποια κλινική. Οι εξετάσεις που διεξήχθησαν στο ΤΕΠ, στις περισσότερες των περιπτώσεων ήταν περιττές και ο χρόνος παραμονής των ασθενών μικρός. Παρατηρήθηκε πλημμελής καταγραφή των χειρόγραφων μητρώων ασθενείας.

Λέξεις κλειδιά: Τμήμα επειγόντων περιστατικών, φαρμακευτική δηλητηρίαση, οξεία δηλητηρίαση

Διαμοιράστε το:
Copyright © 2022 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.