Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η επίδραση της κατανάλωσης οσπρίων και δημητριακών στο ανοσοποιητικό σύστημα, στην «εποχή» της COVID-19: διαδικτυακή επιδημιολογική έρευνα σε δείγμα του ελληνικού πληθυσμού

Ηλιάνα Ζαμπλάκου , Δημοσθένης Παναγιωτάκος

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Τα όσπρια και τα δημητριακά είναι παρεξηγημένες ομάδες τροφίμων, σχετικά με την προάσπιση της υγείας του πληθυσμού. Σκοπός της εργασίας ήταν να γίνει μια σύντομη ανασκόπηση για το ρόλο της κατανάλωσης οσπρίων και δημητριακών στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, και να διερευνηθούν οι τυχόν μεταβολές στην κατανάλωση τους την περίοδο της πανδημίας από την COVID-19.

Μεθοδολογία: Συγχρονική, διαδικτυακή επιδημιολογική μελέτη που διεξήχθη το Δεκέμβριο 2020, μέσω συμπλήρωσης ανώνυμων ερωτηματολογίων. Συμμετείχαν 2135 άνδρες και γυναίκες, άνω των 17 ετών  από όλη την Ελλάδα.

Αποτελέσματα: To 25% (n=531) του δείγματος δήλωσε ότι αύξησε την κατανάλωση οσπρίων και δημητριακών την περίοδο της πανδημίας, το 12,54% (n=265) ότι την μείωσε και το 62,46% (n=1318) ότι δεν την μετέβαλε. Το 36,35% (n=776) δήλωσε ότι βελτίωσε προς το υγιεινότερο τις διατροφικές τους συνήθειες. Το 40,28% όσων άλλαξαν προς το καλύτερο, δήλωσε και ότι αύξησε την κατανάλωση οσπρίων και δημητριακών (p<0,001). Από την ανάλυση των στοιχείων βρέθηκε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της μεταβολής της κατανάλωσης των οσπρίων και των δημητριακών και της νόσησης από την COVID-19 (p=0,909).

Συμπεράσματα: Το ότι μόλις το ένα τρίτο των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα δήλωσε ότι άλλαξε προς το καλύτερο τις διατροφικές του συνήθειες, είναι ταυτόχρονα και ενθαρρυντικό και απογοητευτικό. Ενθαρρυντικό διότι κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να βελτιώσουν τη διατροφή τους, και ενδεχομένως την προφύλαξη τους έναντι της COVID-19, αλλά και απογοητευτικό διότι το  ποσοστό αυτό δεν είναι όσο υψηλό θα περίμενε κανείς να δει.

Λέξεις κλειδιά: Διατροφικές συνήθειες, όσπρια, δημητριακά, COVID-19, επιδημιολογική μελέτη

Διαμοιράστε το:
Copyright © 2022 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.