Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Αναζήτηση

Αναλυτική αναζήτησηMore

Χρονικό εύρος

Βρέθηκαν 1 αποτελέσματα για την αναζήτησή σας.

Το Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 1, Αρ. 3 (2002): Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2002

Ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης στο σφαγιτιδικό βολβό. Δείκτης της εγκεφαλικής οξυγόνωσης στην ενδαρτηρεκτομή της καρωτίδας.

Λουτσίνα Ριτσότι , Διαμαντή Φωνιαδάκη , Ευστράτιος Μπουκουβάλας , Παναγιώτης Γεωργάκης , Βασίλειος Λαοπόδης , Ειρήνη Κατσούλη

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.