Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Το Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 15, Αρ. 4 (2016): Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2016

Vima AsklipiouΤο Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 15, Αρ. 4 (2016): Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2016

Άρθρο Σύνταξης

Πίσω από τον καθρέπτη | 311-312

Χριστίνα Μαρβάκη

Ειδικό Άρθρο

Εκπαίδευση του ασθενή σε σχέση με τις αλλαγές στον τρόπο ζωής του μετά από επέμβαση ανοικτής καρδιάς | 313-325

Όλγα Καδδά

ΠερίληψηMore

Η φροντίδα του ασθενή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Νοσηλευτικής επιστήμης. Ο νοσηλευτής εφαρμόζει αποτελεσματικές στρατηγικές με την προώθηση υγιούς συμπεριφοράς στον ασθενή γεγονός που φαίνεται ότι αποτελεί μια από τις ανάγκες τους. Με τον τρόπο αυτό, οι ασθενείς είναι διατεθειμένοι να υιοθετήσουν και να διατηρήσουν δια βίου αλλαγές που αφορούν στον τρόπο ζωής τους. Οι ασθενείς μετά από επέμβαση ανοικτής καρδιάς αντιλαμβάνονται τη φροντίδα που παρέχεται από τον κλινικό νοσηλευτή ως μια ανάγκη τους για να ενημερωθούν ή και να εκπαιδευτούν όσον αφορά στις ατομικές τους συνήθειες. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των επιστημών υγείας έχει επικεντρωθεί στο σχεδιασμό και στην αποτελεσματικότητα εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η κεντρική ιδέα πίσω από ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ασθενών όσον αφορά τον τρόπο και την ποιότητα ζωής. Επιπλέον στόχος των παραπάνω εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποτελεί η ικανοποίηση του ασθενή, η μείωση του άγχους και της κατάθλιψης, η συμμόρφωση με τη θεραπεία και τέλος η βελτίωση της ποιότητας ζωής όχι μόνο για τον ασθενή αλλά και για το περιβάλλον του. Η εκπαίδευση που παρέχεται από τον νοσηλευτή πρέπει να επικεντρώνεται στις ανάγκες του ασθενή και να μην παρέχεται η γνώση παθητικά αλλά με τη συμμετοχή των ασθενών.

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, επέμβαση ανοικτής καρδιάς, αλλαγές τρόπου ζωής

Πλαίσιο βελτίωσης της εμβολιαστικής κάλυψης για τα εμβόλια MMR και HPV στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια | 326-345

Μαγδαληνή Τριανταφυλλίδου

ΠερίληψηMore

Σε παγκόσμια κλίμακα τα εμβολιαστικά προγράμματα που υιοθετούνται, έχουν ως στόχο την ανοσοποίηση του παιδικού πληθυσμού σε λοιμώδη νοσήματα, τα οποία αν δεν προληφθούν μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία, οδηγώντας ακόμα και στο θάνατο. Σκοπός του παρόντος άρθρου ήταν η σύσταση προτάσεων που θα συνεισφέρουν στην αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης με τα εμβόλια MMR και HPV στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ), οι οποίες προκύπτουν μετά από διερεύνηση της κατάστασης εμβολιασμού στους νομούς της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας. Σύμφωνα με μελέτες από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, τα οφειλόμενα σε συγκεκριμένα κοινωνικά, οικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι χρήστες στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας, καθώς κι εκείνα που δημιουργεί το ίδιο το σύστημα υγείας, παρατηρείται πως ευθύνονται για την καθυστέρηση του εμβολιασμού με τη δεύτερη δόση MMR και τον μη εμβολιασμό με το εμβόλιο κατά HPV στην 5η ΥΠΕ. Η καθυστέρηση της δεύτερης δόσης MMR και τα μεγάλα ποσοστά ανεμβολιασμού με το εμβόλιο κατά HPV στην 5η ΥΠΕ, συνιστούν λόγους λήψης στρατηγικών αποφάσεων για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

Λέξεις κλειδιά: Παιδικός εμβολιασμός, 5η υγειονομική περιφέρεια, διαδικασία λήψης αποφάσεων εμβολιασμού, βελτίωση εμβολιαστικής κάλυψης, εμβόλιο MMR, εμβόλιο HPV

Κοινωνική πολιτική και δαπάνες κοινωνικής προστασίας και υγείας | 346-364

Ιωάννης Κουκουφιλίππου , Ευανθία Παπαβασιλείου , Αριστοτέλης Κοΐνης

ΠερίληψηMore

Η κατανόηση των θεωρητικών μοντέλων και τυπολογιών των κοινωνικών συστημάτων είναι προαπαιτούμενη για την μελέτη και τη διαμόρφωση πολιτικής στο χώρο της υγείας. Η ανάλυση των δαπανών υγείας της Ελλάδας σε σχέση με την ευρωπαϊκή ένωση των 15 χωρών (ΕΕ-15), αποτελεί το πρώτο βήμα για τη χάραξη πολιτικής. Μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης και τις βάσεις δεδομένων της Eurostat (ESSPROS) και του ΟΟΣΑ (OECD) , συλλέγονται και παρουσιάζονται τα απαραίτητα στατιστικά και θεωρητικά δεδομένα που αναδεικνύουν τις αποκλίσεις της Ελλάδας από τον μέσο όρο της ΕΕ-15. Διαπιστώνεται η ομοιότητα των παθογενειών με τις υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού νότου και επισημαίνεται το μείζον πρόβλημα των ανεκπλήρωτων αναγκών των πολιτών στον τομέα της υγείας. Οι παράγοντες που καθορίζουν την δαπάνη υγείας γίνονται κατανοητοί και δείχνουν την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα αναδιαρθρώνοντας και μεταρρυθμίζοντας τον χώρο της υγείας, στα πλαίσια της συνολικής προσπάθειας για έξοδο από την οκταετή οικονομική κρίση και επιστροφή στην ανάπτυξη της χώρας και την ευημερία των πολιτών.

Λέξεις κλειδιά: OECD, ESSPROS, παράγοντες της υγείας, δαπάνες υγείας, τυπολογίες κοινωνικών συστημάτων, κοινωνική προστασία

Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη στα χρόνια της οικονομικής κρίσης | 365-379

Ματθαίος Πετρέλης , Φίλιππος Ριχάρδος Δομάγερ

ΠερίληψηMore

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) στην Ελλάδα υστερεί διαχρονικά στην υιοθέτηση των αρχών της Alma Ata. Από την περιγραφή της Π.Φ.Υ. των χωρών της Γερμανίας, Μ. Βρετανίας, Σουηδίας και Ολλανδίας, διαπιστώνουμε αρκετές ομοιότητες και σημαντικές διαφορές ως προς την οργάνωση, παροχή, χρηματοδότηση και αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε υγειονομικού συστήματος. Από την άλλη, η Π.Φ.Υ στην Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλες αδυναμίες–πολυκατακερματισμός και έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού, υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση, μη-καταρτισμένο και προσανατολισμένο στην Π.Φ.Υ., ανισότητες πρόσβασης, ασυνέχεια στην φροντίδα, χαμηλή αποδοτικότητα, απουσία σχεδιασμού- οι οποίες καθιστούν δύσκολη και αποσπασματική τη δημιουργία των νέων ιατρείων γειτονιάς. Οι μεταρρυθμίσεις του υγειονομικού τομέα από το 2009 εώς σήμερα, κυρίως με τους Ν.3918/2011 και Ν. 4338/2014 για την ίδρυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και του Π.Ε.Δ.Υ, έχουν επικεντρωθεί σε οριζόντιες περικοπές δαπανών και μετακύλησης του κόστους στους πολίτες

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Ελλάδα, Γερμανία, Μ. Βρετανία, Σουηδία, Ολλανδία, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ερευνητικό Πρωτόκολλο

Η επίδραση του φαινομένου mobbing (ηθική παρενόχληση) στην ποιότητα ζωής των επαγγελματιών υγείας | 380-393

Αριστοτέλης Κοΐνης , Εμμανουήλ Βελονάκης , Φωτεινή Τζαβέλλα , Στυλιανή Τζιαφέρη

ΠερίληψηMore

Την τελευταία 15-ετία, παρατηρείται αύξηση των περιστατικών ηθικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας των επαγγελματιών υγείας (Νοσοκομεία), κυρίως σε νοσηλευτικό, ιατρικό, αλλά και διοικητικό προσωπικό. Το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης και οι επιπτώσεις της στην ψυχική και σωματική υγεία των επαγγελματιών υγείας, και κατ’ επέκταση στην ποιότητα ζωής τους, αποτελεί σημαντικά ανασταλτικό παράγοντα τόσο για την ψυχοπνευματική ισορροπία των εργαζομένων όσο και για την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών. Με την πάροδο του χρόνου, περιστατικά ηθικής παρενόχλησης στους υγειονομικούς χώρους εργασίας είναι συνεχώς αυξανόμενα σε αριθμούς. Σκοπός: Αναπτύχθηκε το ερευνητικό πρωτόκολλο στο οποίο θα βασιστεί η μελέτη. Ο σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή και η μελέτη της επίδρασης του φαινομένου της ηθικής παρενόχλησης (mobbing) στην ποιότητα ζωής των επαγγελματιών υγείας δημόσιων ελληνικών νοσοκομείων. Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στηρίχθηκε σε ανασκοπικές και ερευνητικές μελέτες οι οποίες αντλήθηκαν από διεθνείς και ελληνικές βάσεις δεδομένων (PubMed, Cinahl, Scopus) και (Ιatrotek) την τελευταία δεκαπενταετία τουλάχιστον με λέξεις κλειδιά όπως ηθική παρενόχληση, επαγγελματίες υγείας, επιπτώσεις, χώροι υγείας, πρόληψη και αντιμετώπιση ηθικής παρενόχλησης. Στη μελέτη –προτάθηκε η χρησιμοποίηση τεσσάρων εργαλείων που αξιολογούν την ποιότητα ζωής (WHOQOOL-BREF), τη βίαιη ψυχολογική συμπεριφορά που τυχόν ασκείται, τη γενική υγεία και την αντίληψη της κοινωνικής υποστήριξης (Workplace Psychologically Violent Behaviours), το General Health Questionnaire-GHQ-28, ερωτηματολόγιο γενικής υγείας και το MSPSS, το οποίο αποτελεί μια πολυδιάστατη κλίμακα αντίληψης κοινωνικής υποστήριξης. Το ερευνητικό πρωτόκολλο υποβλήθηκε προς έγκριση στο υπουργείο Υγείας. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Η μελέτη προσδοκά να δώσει πληροφορίες για το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης, τις επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία των επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα και την επίδραση της στην ποιότητα ζωής τους καθώς των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης αυτών. Τα αποτελέσματα από τη μελέτη αναμένονται να δημοσιευτούν και να εμπλουτίσουν την επιστημονική γνώση αλλά και να ενεργοποιήσουν μελλοντικά προγράμματα αγωγής υγείας σχετικά με το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης σε χώρους υγείας

Λέξεις κλειδιά: Ηθική παρενόχληση, επαγγελματίες υγείας, επιπτώσεις, χώρος υγείας, πρόληψη και αντιμετώπιση ηθικής παρενόχλησης

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.