Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Οι επιδράσεις του συνεχούς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος του ανθρώπου στο δίπολο υπεριβάλλοντος γεία-αρρώστια και κατ επέκταση στη δομή και το ρόλο του ΕΣΥ.

Ελένη Λαχανά , Στυλιανή Κοτρώτσιου

Περίληψη

Η καταπολέμηση των ασθενειών και η προστασία της υγείας αποτελούσαν πάντοτε το επίκεντρο της ανθρώπινης δραστηριότητας. Χρειάστηκαν πολλοί αιώνες και έρευνες για να φτάσουμε στη σημερινή «ιατροκεντρική» κοινωνία και μια σειρά από επιστημονικές προσεγγίσεις προκειμένου να διερευνηθεί η υπόσταση του διώνυμου υγεία-αρρώστια, καταλήγοντας στην περιγραφή συγκεκριμένων προτύπων και αιτιολογικών παραγόντων. Αυτές οι προσεγγίσεις επηρέασαν το σύστημα υγείας ως προς τη δομή και λειτουργία του, δημιουργώντας την ανάγκη για μορφοποίηση της περίθαλψης, αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανάπτυξη της τεχνολογίας και επιδημιολογίας, αύξηση της ποιότητας ζωής με έμφαση στην πρόληψη και τη δημιουργία προγραμμάτων αγωγής υγείας. Σήμερα λόγω της πολυμορφίας της σχέσης υγείας-αρρώστιας και των προβλημάτων που αυτή δημιουργεί, οι ειδικοί κάνουν λόγο για κρίση γύρω από τα θέματα υγείας. Ένας σαφής ορισμός της έννοιας της υγείας είναι όμως, αναγκαίος τόσο για να εμπλουτιστούν οι γνώσεις για τον άνθρωπο και το μέλλον του και να προαχθεί η υγεία, όσο και για να οριοθετηθεί η περιοχή δραστηριοτήτων των διαφόρων υγειονομικών λειτουργιών. Αυτό θα συνεισφέρει στην εκτίμηση κόστους-οφέλους των ποικίλων θεραπευτικών ή προληπτικών προγραμμάτων που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται σε επίπεδο περίθαλψης.

Λέξεις κλειδιά: Μεταβαλλόμενο περιβάλλον, υγεία-αρρώοτια, σύστημα υγείας

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.