Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Περινεοτομή. Ρουτίνα ή επιλογή

Αγγελική Στάμου

Περίληψη

Τα πλεονεκτήματα και οι κίνδυνοι που αφορούν διαδικαοίες ρουτίνας στην Ιατρική επιστήμη έχουν κατά κόρον αμφισβητηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών. Εδώ και αρκετά χρόνια, η περινεοτομή έχει αποτελέσει αντικείμενο μεγάλης διαμάχης. Κατά τα πιο πρόσφατα χρόνια, το ενδιαφέρον πάνω στο ζήτημα της περινεοτομής έχει αναπτυχθεί ευρύτερα απασχολώντας τόσο τους μαιευτήρες όσο και γυναίκες που έχουν ζήσει την εμπειρία της περινεοτομής. Σε μερικές χώρες, σχεδόν όλες οι γυναίκες που αποκτούν μωρά σε νοσοκομείο έχουν «κοπεί» χειρουργικά. €άν δεν κάνουν καισαρική τομή, τότε θα κάνουν περινεοτομή. Πρόσφατες εκτιμήσεις σε εθνικό επίπεδο που σχετίζονται με την αναλογία κολπικών γεννήσεων συνοδευό- μενων από περινεοτομή, υποδεικνύουν ποσοστό 28% στον Καναδά. Η εν λόγω διαδικασία δεν προτείνεται ως διαδικασία ρουτίνας στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει δημιουργήσει διαμάχη σχετικά με το πόσο συχνή θα πρέπει να είναι μια τέτοια διαδικασία. Πολλές μελέτες σχετικές με την περινεοτομή έχουν πρωτίστως ασχοληθεί με το πότε και με ποιον τρόπο θα πρέπει να πραγματοποιείται η εν λόγω διαδικασία. Ενα σύνολο διαφορετικών παραγόντων έχουν επηρρεάσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν οι γυναίκες την περινεοτομή. Υπάρχουν στοιχεία στην ψία που αποδεικνύουν ότι, με την αυξανόμενη τάση προς medicalization, η περι- νεοτομή έχει θεωρηθεί παράγοντας κοινωνικού ελέγχου. Πρόσφατα, το House of Committee Second Report on Maternity Services (1992) συμπέρανε ότι, μέχρις ότου υπάρξει λεπτομερής και επακριβής έρευνα γύρω από τέτοιου τύπου επεμβάσεις όπως είναι η περινεοτομή, θα πρέπει να δίνεται στις γυναίκες το δικαίωμα επιλογής βάσει των ήδη υπαρχουσών πληροφοριών, αντί να πρέπει να υποβάλλονται σε τέτοιου είδους επεμβάσεις ως αυτές να αποτελούσαν επεμβάσεις ρουτίνας. Στην Ελλάδα, οι μαιευτήρες συνηθίζουν να δίνουν οδηγίες για εφαρμογή της τακτικής «αποφύγετε τα δάκρυα, κάντε περινεοτομή» ως υπόθεση ρουτίνας. Πιθανόν να ενεργούν καλή τη πίστη, ωστόσο τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι κάνουν λάθος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει λάβει μία ξεκάθαρη θέση ενάντια στην ρουτίνα της περινεοτομής, παρέχοντας τις καλύτερες αποδείξεις που έχουν διαθέσιμες. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σημεία, είναι φανερή η ανάγκη για παροχή απαντήσεων στα ακόλουθα ερωτήματα: (α) δίνουν στις γυναίκες να αισθανθούν ότι έχουν επιλογή όσον αφορά στην εφαρμογή της περινεοτομής; (β) ποιες είναι οι επιδράσεις της περινεοτομής στις γυναίκες; η περινεοτομή είναι μία συχνά πραγματοποιήσιμη χειρουργική επέμβαση κατά τη γέννα, ωστόσο, σε παγκόσμιο επίπεδο τα ποσοστά ποικίλλουν σημαντικά. Οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας έδειχναν πάντοτε να στηρίζουν την απόφασή τους με όσο το δυνατόν καλύτερες αποδείξεις. Οι ερευνητές υποδεικνύουν ότι η πραγματοποίηση της πε- ρινεοτομής ως υπόθεση ρουτίνας κατά τη διάρκεια μίας μη ολοκληρωμένης γέννας παρουσιάζει μεγαλύτερους κινδύνους από ό,τι οφέλη στη λεχώνα γυναίκα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο η πίεση της κοινής γνώμης όσο και οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν οδηγήσει στον περιορισμό της χρήσης της περινεο- τομής. Στην Ελλάδα όμως δεν παρατηρείται ανάλογος περιορισμός.

Λέξεις κλειδιά: "Περίνεο, περινεοτομή, ρήξεις περινέου, κολπικός τοκετός"

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.