Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διερευνητική μελέτη σχετικά με τη διδασκαλία της ογκολογικής νοσηλευτικής στη βασική εκπαίδευση στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή.

Γεωργία Σαββοπούλου

Περίληψη

Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο και με ποιες μορφές η διδασκαλία της Ογκολογικής Νοσηλευτικής περιέχεται στο Βασικό Πρόγραμμα της Νοσηλευτικής £κπαίδευσης στα Νοσηλευτικά Τμήματα των Σχολών των Βαλκα νικών χωρών και των χωρών της Μέσης Ανατολής. Υλικό Στη μελέτη συμμετείχαν: Κύπρος, Αίγυπτος, Σκόπια, Ελλάδα, Ισραήλ, Σλοβενία, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Γιουγκοσλαβία. Για την υλοποίηση του σκοπού της μελέτης διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο στους εκπροσώπους της £υρωπαϊκής £ταιρείας Νοσηλευτικής Ογκολογίας -της οποίας η Ελλάδα είναι μέλος- και της £υρωπαϊκής Σχολής Ογκολογίας με αποδέκτες τα Νοσηλευτικά Τμήματα των Βαλκανικών χωρών και των χωρών της Μέσης Ανατολής. Οι ερωτήσεις του Α' μέρους (1-3) αφορούσαν γενικές πληροφορίες ως προς τα κριτήρια εισαγωγής, τη διάρκεια της βασικής νοσηλευτικής εκπαίδευσης καθώς επίσης και τα επίπεδα του νοσηλευτικού επαγγέλματος στις παραπάνω χώρες. Στο Β' μέρος οι ερωτήσεις (4-11) αφορούσαν πιο συγκεκριμένα τη διδασκαλία της Ογκολογικής Νοσηλευτικής στη βασική νοσηλευτική εκπαίδευση, όπως ώρες θεωρητικής διδασκαλίας, ώρες κλινικής άσκησης, διδασκαλία Ογκολογικής Νοσηλευτικής ως μέρος της Παθολογικής, Χειρουργικής, Κοινοτικής Νοσηλευτικής, υποχρεωτική διδασκαλία της Ογκολογικής Νοσηλευτικής ή ως κατ’ επιλογήν μάθημα στη βασική νοσηλευτική εκπαίδευση. Αποτελέσματα Ο χρόνος της θεωρητικής διδασκαλίας της Ογκολογικής Νοσηλευτικής κυμαίνεται από 0-50 ώρες, ενώ αυτός της κλινικής άσκησης από 4-60 ώρες. Η Ογκολογική Νοσηλευτική διδάσκεται σε 6 χώρες ως μέρος της Παθολογικής Χειρουργικής Νοσηλευτικής ενώ σε τρεις μόνο χώρες είναι μάθημα επιλογής. Συμπεράσματα Στην πλειονότητα των προγραμμάτων Βασικής Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης στα Βαλκάνια και την Μ. Ανατολή η ενότητα του περιγράμματος σπουδών που αφορά την διδασκαλία της ογκολογικής Νοσηλευτικής είναι πολύ περιορισμένη. Η κλινική άσκηση πρέπει να αυξηθεί και η διδασκαλία της Ογκολογικής Νοσηλευτικής να συμπεριληφθεί στο περίγραμμα της Βασικής Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης όλων των χωρών της παρούσας μελέτης, όπως προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Συμβουλευτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λέξεις κλειδιά: Βασική εκπαίδευση, διδασκαλία, ογκολογική νοσηλευτική, εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.