Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η επίδραση της θεραπευτικής αγωγής στις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου κατά την διάρκεια της κύησης

Χρηστίνα Καρβουνιάρη , Ευσταθία Καμπισιούλη , Γεωργία Τουλιά , Γεράσιμος Μάντζαρης , Παρασκευή Κατσαούνου

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου (ΙΦΝΕ) είναι χρόνιες παθήσεις που οφείλονται σε διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος σε άτομα με γενετική προδιάθεση. Οι ΙΦΝΕ συχνά προσβάλλουν γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας. Κατά τη διάρκεια της κύησης τους είναι επιβεβλημένη η χορήγηση φαρμάκων, όπου απαιτείται ασφαλής παρακολούθηση και επίβλεψη τους. Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης της φαρμακευτικής αγωγής της νόσου της ΙΦΝΕ κατά τη διάρκεια της κύησης και επιπλέον η επίδραση των φαρμάκων στο έμβρυο και στην έκβαση της κύησης. Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για συστηματική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο του 1995 έως και τον Δεκέμβριο του 2019, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed, Google Scholar και Scopus. Χρησιμοποιήθηκαν οι εξής λέξεις-κλειδιά: IBD, pregnancy, treatment. Από την αναζήτηση εντοπίστηκαν 298 μελέτες και μετά από ενδελεχή μελέτη των άρθρων, βρέθηκαν 36 άρθρα απολύτως σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Αποτελέσματα: Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι η φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία της ΙΦΝΕ κατά τη διάρκεια της κύησης είναι χαμηλού κινδύνου όσον αφορά τα αντιβιοτικά και τα στεροειδή ενώ η μετρονιδαζόλη και η σιπροφλοξασίνη θα πρέπει να αποφεύγονται το πρώτο τρίμηνο. Τα αμινοσαλικυλικά, τα ανοσοτροποποιητικά (θειοπουρίνες) και οι βιολογικοί παράγοντες (anti-tnf) θεωρούνται ασφαλή καθ΄ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αντιθέτως, η μεθοτρεξάτη και η θαλιδομίδη ενοχοποιούνται και αντενδείκνυνται στην κύηση λόγω της τερατογόνου δράσης τους. Επίσης, είναι ανεπαρκή τα δεδομένα της χρήση των αντι-ιντεγκρίνων και των αντι-ιντερλευκίνων. Συμπεράσματα: Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι η φαρμακευτική αγωγή της ΙΦΝΕ κατά τη διάρκεια της κύησης και γαλουχίας είναι χαμηλού κινδύνου. Εντούτοις, υπάρχουν παρενέργειες που κυρίως οφείλονται στη δραστηριότητα της νόσου.

Λέξεις κλειδιά: Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, κύηση, θεραπεία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.